Inwestycje

GDDKiA doświetla przejścia dla pieszych. Zobacz gdzie

przejście dla pieszych doświetlenie gddkia

Podpisano umowy na doświetlenie 12 przejść dla pieszych na DK19, DK73 i DK94. Zadania zrealizowane zostaną w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa.

W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na doświetlenie kolejnych ok. 240 przejść.

Zakres prac

Zadanie polegające na zaprojektowaniu oraz budowie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych zostało podzielone na trzy części:

Część 1. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 (wartość umowy 169 740 zł),

Część 2. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK73 (wartość umowy 142 680 zł),

Część 3. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 (wartość umowy 391 140 zł).

Wykonawcą wszystkich prac będzie firma Energosieci Podkarpacie. Termin realizacji to 46 dni od daty podpisania umowy.

Przejścia dla pieszych – lokalizacje

Na DK19 zostaną doświetlone trzy przejścia:

– Boguchwała (km 203,953) ,

– Niebylec (km 221,974),

– Równe (km 262,354).

Na DK73 będą to dwa przejścia:

– Krajowice (km 158,613)

– Klecie (km 150,126).

Na DK94 prace zostaną przeprowadzone na siedmiu przejściach:

– Przeworsk (km 635,694),

– Kosina (km 622,660),

– Świlcza (km 585,170),

– Przeworsk (km 634,060),

– Jarosław (obwodnica, km 5,780),

– Radymno (km 668,339),

– Korczowa (km 684,897).

W tym roku planuje się ogłosić przetarg na 9 zadań obejmujących doświetlenie łącznie ok. 240 przejść dla pieszych. Ich realizacja jest zaplanowana na lata 2022-2023.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top