Inwestycje

Gmina Jasło wybuduje place zabaw, tory do jazdy na rolkach i boisko piłkarskie. To nie wszystko

gmina jasło sport inwestycje

Gmina Jasło ogłosiła przetarg na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jasło.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie obejmuje następujący zakres:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szebniach

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę placu zabaw w południowo zachodniej części działki nr ewid. 122 w miejscowości Szebnie. Plac zabaw będzie nieogrodzony oraz dodatkowo zaopatrzony w dwa bujaki pojedyncze na sprężynach, karuzelę, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy. Zostaną również zamontowane trzy ławki oraz dwa kosze na śmieci. Każde urządzenie placu zabaw posiada określoną przez producenta strefę bezpieczeństwa. Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jako nawierzchnia bezpieczna trawiasta. Wprowadzenie uzupełnienia nawierzchni bezpiecznej po montażu wszystkich urządzeń. Plac zabaw nieogrodzony. Urządzenia placu zabaw nie mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niepli

W ramach inwestycji planuje się budowę placu zabaw w północno-wschodniej części działki nr ewid. 238/2 w miejscowości Niepla. Plac zabaw będzie ogrodzony oraz zaopatrzony w huśtawkę dwuosobową, bujak dwuosobowy lub czteroosobowy na sprężynie, dwa bujaki pojedyncze na sprężynach, karuzelę z siedziskiem, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy. Zostanie również zamontowana ławka oraz kosz na śmieci. Każde urządzenie placu zabaw posiada określoną przez producenta strefę bezpieczeństwa. Powierzchnia terenu placu zabaw wykonana jako nawierzchnia bezpieczna trawiasta. Wprowadzenie nawierzchni bezpiecznej po montażu urządzeń. Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2 m w kolorze zielonym z furtką o szerokości 90 cm. Na terenie placu zabaw dzieci będą pod opieką dorosłych. Urządzenia placu zabaw nie mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Budowa toru do jazdy na rolkach przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osobnicy

W ramach inwestycji planuje się budowę toru do jazdy na rolkach w południowej części działki nr ewid. 3453/1 w miejscowości Osobnica. Tor rolkowy będzie nieogrodzony, ogólnodostępny. Projektuje się również wykonanie chodnika jako dojścia do projektowanego toru oraz istniejącego placu zabaw, na którym zostanie zamontowana ławka oraz kosz na śmieci. Tor do jazdy na rolkach wykonana jako nawierzchnia betonowa o powierzchni 160,0m2, długość toru 81,0 m.

Budowa toru do jazdy na rolkach przy Szkole Podstawowej w Szebniach

W ramach inwestycji planuje się budowę toru do jazdy na rolkach w południowej części działki nr ewid. 122 w miejscowości Szebnie. Tor rolkowy będzie nieogrodzony oraz dodatkowo zostaną również zamontowane dwie ławki oraz dwa kosze na śmieci.

Tor do jazdy na rolkach wykonana jako nawierzchnia betonowa o powierzchni 221,0m2, długość toru 111,0 m.

Rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Osobnicy o elementy bieżni

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę boiska wielofunkcyjnego w kierunku zachodnim. Teren przeznaczony na budowę bieżni będzie nieogrodzony i ogólnodostępny. Boisko wielofunkcyjne będzie połączone z bieżnią w miejscach istniejących bram wjazdowo – wejściowych na boisko. Nawierzchnia bieżni wykonana jako nawierzchnia syntetyczna o powierzchni 192,0m2, długość bieżni 69,0 m, promień łuku 12,0m, szerokość pasa bieżni 3,0m, strefa hamowania długości 22,0m .

Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenera szatniowego na płytach betonowych drogowych przy orliku na stadionie w Osobnicy. Kontener szatniowy służył będzie dzieciom i młodzieży jako szatnie z sanitariatami, oraz magazyn na niezbędny sprzęt do gry w piłkę nożną. Od strony północno – zachodniej zlokalizowane zostały trzy wejścia główne. Dwa wejścia do wydzielonych szatni oraz osobne wejście do łazienki z natryskiem dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowo – wschodniej zlokalizowano magazyn na sprzęt sportowy. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z płyty warstwowej PIR z rdzeniem poliuretanowym o grubości 11 cm, w kolorze grafitowym (RAL 7024). Dach budynku płaski, pokryty płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, w kolorze grafitowym (RAL 7024).

Budowa boiska piłkarskiego (ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, ogrodzeniem oraz niezbędnym wyposażeniem) przy Szkole Podstawowej w Szebniach

W ramach inwestycji planuje się budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, ogrodzeniem oraz niezbędnym wyposażeniem, ławkami i koszami na śmieci, na terenie obejmującym działki o nr ew.121/13, 121/14, 121/15, 121/18, 121/19, 121/21, 122, projektuje się również uzupełnienie utwardzenia z kostki brukowej na działce o nr ew. 122 w miejscowości Szebnie. Boisko sportowe będzie ogrodzone, oświetlone, wyposażone w piłkochwyty oraz niezbędną infrastrukturę.

Nawierzchnia boiska piłki nożnej wykonana jako syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o gr. 34,3cm (łącznie z podbudową mineralną), o łącznej powierzchni 1800,0m2.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-07 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top