Inwestycje

Gmina Kolbuszowa przebuduje dwie drogi gminne. Szukają wykonawcy

gmina kolbuszowa inwestycje drogowe

Gmina Kolbuszowa ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych w Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej Dolnej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej Kolbuszowa Górna (do byłej mleczarni)”. Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 198 w Kolbuszowej Dolnej.

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej Kolbuszowa Górna (do byłej mleczarni)”.

Teren inwestycji: działki nr ew.: 1042/17, 4282/11, 1042/15, 4282/5, 1042/13, 4042/11 – obręb nr 9: Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna: 180602_5 Kolbuszowa (W) – gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 1042/17, 4282/11, 1042/15, 4282/5, 1042/13, 4042/11 w miejscowości Kolbuszowa Górna. Długość drogi wynosi ok. 423 m, szerokość projektowanej jezdni asfaltowej wynosi 5,5 m (na długości 150 m) i 3,5 m (na długości 273 m), szerokość umocnionych poboczy 2×0,75 m.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie frezowania (na dowiązaniach) istniejących nawierzchni o powierzchni ok. 47,2 m2,
 • poszerzenie korpusu drogowego w km od 0+150 do 0+423:o wykonanie korytowania na głębokość 20 cm, o wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0/63 mm o grub. 20 cm,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm – na całej szerokości jezdni w km od 0+150 do 0+423,
 • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014) w km od 0+005 do 0+423 na powierzchni 1985,3 m2.
 • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014) w km od 0+005 do 0+423 na powierzchni 1943,5 m2.
 • umocnienie poboczy o szerokości 2 x 0,75 m warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 10 cm (km od 0+000 do 0+150) i 20 cm (km od 0+150 do 0+423),
 • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grub. 15 cm na zjazdach o powierzchni ok. 289,90m2,
 • regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej do poziomu projektowanej nawierzchni asfaltowej w ilości 8 szt.
 • obsługa geodezyjna inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i weryfikacja użytków gruntowych.

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 198 w Kolbuszowej Dolnej”.

Teren inwestycji: działki nr ew.: 198, 199/21, 199/23, 199/16, 199/15 – obręb nr 6: Kolbuszowa Dolna oraz działka nr ew. 1281/7 obręb nr 12: Zarębki, jednostka ewidencyjna: 180602_5 Kolbuszowa (W) – gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 198, 199/21, 199/23, 199/16, 199/15 w miejscowości Kolbuszowa Dolna i działce nr ew. 1281/7 w miejscowości Zarębki. Długość drogi wynosi ok. 245 m, szerokość projektowanej jezdni asfaltowej wynosi 3,0-4,7 m, szerokość umocnionych poboczy 0,5-0,75 m.

Zakres robót obejmuje:

 • na odcinku drogi km od 0+000 do 032,4:
  o wykonanie frezowania (na dowiązaniach) istniejących nawierzchni o powierzchni ok. 106,1 m2,
  o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014),
  o ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014) o szerokości 4,7 m.
 • na odcinku drogi km od 0+032,4 do 0+245.
  o wykonanie korytowania na poszerzeniach na głębokość 20 cm,
  o wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0/63 mm o grub. 20 cm,
  o wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 10 cm – na całej szerokości jezdni,
  o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014),
  o ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm dla KR1-2 (WT-2 2014) o szerokości 3,0 m (od 0+032,4 do 0+111) i 3,5 m (od 0+111 do 0+245),
  o wykonanie mijanki w km 0+114,9 do 0+145,3.
 • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm na powierzchni ok. 328,20 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grub. 15 cm na zjazdach o powierzchni ok. 148,90 m2,
 • regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej do poziomu projektowanej nawierzchni asfaltowej w ilości 4 szt.
 • regulacja pionowa zasuw wodociągowych do poziomu projektowanej nawierzchni asfaltowej w ilości 1 szt.
 • obsługa geodezyjna inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i weryfikacja użytków gruntowych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-17 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top