Inwestycje

Gmina Majdan Królewski rozbuduje sieć kanalizacji. Szukają wykonawcy

gmina majdan królewski kanalizacja

Gmina Majdan Królewski ogłosiła przetarg na rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski.

Przedmiot zamówienia:

a) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1232/8, 1232/14, 1233/2, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1242/7, 1242/8, 1251, 1252 w Komorowie, gmina Majdan Królewski

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200mm mb 370
– Studnie systemowe śr.600mm szt. 7

b) „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 95/4, 95/3, 133, 135/3, 135/4, 135/6,136/1, 91, 4/ 1, 4/2, 136/2, 137/2, 139/1, 139/5, 138, 139/2, 139/7 w Komorowie , gmina Majdan Królewski”

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200mm mb 620,5
– Studnie systemowe śr.600mm szt. 18

c) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 95/4, 95/3, 95/6, 92/2, 92/1, 91, 5 w Komorowie i działkach nr 1349/8, 1352/3, 1355/2, 1357/4, 1357/3, 1356 w Hucie Komorowskiej gmina Majdan Królewski

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200mm mb 691
– Studnie systemowe śr.600mm szt. 16

d) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 627/1, 595, 594/4 w Hucie Komorowskiej, gmina Majdan Królewski

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200mm mb 371
– Studnie systemowe śr.600mm szt. 9

e) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Majdan Królewski i m. Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

– Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PVC200mm mb 10
– Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE75mm mb 1532
– Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE63mm mb 1924
– Studnia rozprężna PE1200mm szt. 1
– Przydomowa przepompownia szt. 18

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-14 o godz. 11:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top