Biznes

Gospodarka na Podkarpaciu w 2019 r.: Mniejsze bezrobocie i wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Gospodarka na Podkarpaciu w 2019 r.: Mniejsze bezrobocie i wzrost przeciętnego wynagrodzenia 1

W 2019 roku w gospodarce na Podkarpaciu zanotowano wyraźny progres. Zmniejszyło się bezrobocie, wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wzrosła również wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. W porównaniu z 2018 rokiem oddano więcej mieszkań do użytkowania.

1. Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku w województwie podkarpackim wyniosło 249,7 tys. osób i było o 1,9% wyższe niż w 2018 roku. Jeden z najwyższych wzrostów zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,8%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,3%). W przetwórstwie przemysłowym – zatrudniającym prawie 50 procent wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw – zatrudnienie wzrosło o 1,5%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2019 roku wyniosła 7,9% i była o 0,8 p.proc. niższa w porównaniu z końcem 2018 roku.

2. Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku wyniosło4262,94 zł i było o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Znaczący wzrost wystąpił w budownictwie(o 9,1%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,6%). Jedyny spadek wynagrodzeń zanotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,4%). W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5169,06 zł i było o 6,5% wyższe niż w 2018 roku.

3. Przemysł i budownictwo
W 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 53934,7 mln zł tj. o 7,3% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost produkcji wystąpił w 20 działach na 31 występujących w województwie, najwyższy w produkcji wyrobów z pozostałych niemineralnych surowców niemetalicznych (o 28,9%). W Polsce wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 3,8% r/r. Natomiast produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych osiągnęła wartość 9115,4 mln zł i była wyższa niż rok wcześniej o 21,2%.

4. Budownictwo mieszkaniowe
W ciągu 2019 roku oddano do użytkowania 9175 mieszkań, z czego najwięcej w Rzeszowie – 3291 mieszkań. Liczba oddanych mieszkań na Podkarpaciu była w ub. roku o 18,0% wyższa niż w 2018 roku. W ciągu 12 miesięcy 2019 roku rozpoczęto budowę 11109 mieszkań (o 20,2% więcej niż w 2018 roku). Mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym było 12860 (więcej o 24,5% r/r.)

5. Rynek wewnętrzny
W 2019 roku sprzedaż detaliczna była wyższa o 7,7% w porównaniu z 2018 rokiem. Wzrost sprzedaży odnotowano m.in. w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli,części (o 25,6%). Zmniejszyła się z kolei sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 8,3%). Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych była wyższa o 5,6%, natomiast w przedsiębiorstwach handlu hurtowego wzrosła o 4,5%.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top