Praca

Huta Stalowa Wola rekrutuje. Producent uzbrojenia ma kilka stanowisk pracy do obsadzenia

huta stalowa wola praca hsw

Praca/HSW. Huta Stalowa Wola jest producentem uzbrojenia, w tym granatników, samobieżnych armatohaubic Krab i wyrzutni rakiet Langusta, pojazdów minowania oraz wozów towarzyszących.

Firma w chwili obecnej poszukuje kilku pracowników.

Oferty pracy (HSW/Stalowa Wola)

Starszy Specjalista ds. Kontroli Jakości

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie weryfikacji jakościowej i odbioru wyrobów (części/zespołów/wyrobów gotowych) w fazie produkcji oraz na etapie przekazania do magazynu.
 • Prowadzenie (w zakresie bieżących potrzeb) weryfikacji jakościowej i kwalifikacji elementów pochodzących z dostaw zewnętrznych.
 • Określanie statusu po kontroli i badań wyrobu w oparciu o wymagania wynikające z procesu produkcji oraz dokumentacji technicznej.
 • Bezpośredni kontakt techniczny z przedstawicielami poddostawców, klientów oraz partnerów biznesowych HSW S.A.
 • Udział w analizach problemów i zagrożeń jakościowych związanych z realizowanymi procesami oraz wytwarzanymi wyrobami HSW S.A.
 • Raportowanie zrealizowanych prac i badań w systemie teleinformatycznym ERP.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne min. I stopnia (kierunek: mechaniczny lub elektryczny) poparte kilkuletnim doświadczeniem metrologicznym oraz pracą z systemami jakości w branży przemysłowej.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z procesami wytwarzania oraz rysunkiem technicznym z zakresu konstrukcji i elementów maszyn branży przemysłowej.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1/ B2.
 • Mile widziane certyfikaty badań nieniszczących (NDT), ukończone kursy IWI, IWT, IWE, metrologiczne, audytora SZJ.
 • Dobra znajomość obsługi programów klasy ERP i pakietu MS Office

Oferta

 • Pracę w przedsiębiorstwie o bogatej tradycji w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń.
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne).

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie złożonych pomiarów elementów produkcyjnych za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej wykorzystywanej w Laboratorium Pomiarowym i Kąta.
 • Prowadzenie pomiarów technicznie złożonych elementów, z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej (wymagane samodzielne opracowywanie planów i programów pomiarowych „CNC”).
 • Odbiór i kwalifikacja produkcji na zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej z określeniem statusu dla zrealizowanych kontroli i badań.
 • Prowadzenie sprawdzeń, wzorcowań narzędzi pomiarowych oraz aparatury kontrolno – pomiarowej wg. instrukcji i harmonogramów obowiązujących w laboratorium.
 • Raportowanie bezpośredniemu przełożonemu o stanie wykonania nałożonych zadań i ewentualnych trudności w ich realizacji.
 • Dbałość o dobry wizerunek firmy.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne min. I stopnia (kierunek: mechaniczny, elektryczny, pokrewny).
 • Min. 3 lata doświadczenia w firmie o profilu produkcyjnym w dziale związanym z kontrolą jakości i / lub jakości lub technicznym przygotowaniem produkcji, technologicznym / konstrukcyjnym.
 • Bardzo dobra obsługa maszyn współrzędnościowych (programowanie obrabiarek CNC) poparte certyfikatami.
 • Znajomość j. angielskiego ma poziomie A2/ B1.
 • Dobra znajomość obsługi programów klasy ERP i pakiety M Office

Oferta

 • Pracę w przedsiębiorstwie o bogatej tradycji w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń.
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne).

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Specjalista ds. BHP

Zakres obowiązków

 • Nadzorowanie i kontrolowanie polityki firmy oraz jej oddziałów w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,
 • Koordynowanie działań w zakresie BHP i PPOŻ w firmie i prowadzenie okresowej kontroli w celu weryfikacji ich zgodności z założeniami, stała analiza postępów realizacji,
 • Przeprowadzanie regularnych inspekcji w miejscu pracy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy,
 • Udział w przeprowadzanych w firmie kontrolach organów państwowych (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna itp.),
 • Tworzenie standardów BHP, dokumentacji, procedur, instrukcji stanowiskowych oraz opracowywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, raportowanie oraz monitorowanie warunków pracy (przestrzeganie przepisów i zasad),
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • Pro-aktywność i zaangażowanie w zakresie działań zmierzających do poprawy BHP w przedsiębiorstwie,
 • Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, działań ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz uregulowań firmy.

Nasze wymagania

 • Odpowiednio 3-5 lat doświadczenia w służbie BHP,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe / w zakresie BHP lub wyższe z innej dziedziny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań/raportów środowiskowych, powypadkowych itp.,
 • Umiejętność praktycznej interpretacji wymagań prawnych w zakresie BHP,
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP i PPOŻ.,
 • Doświadczenie w kształtowaniu kultury BHP w firmie,
 • Umiejętność przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP i PPOŻ,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, programów ERP i innych wspomagających pracę,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, z działami w organizacji oraz Oddziałami HSW S.A.,
 • Kultura osobista w kontaktach interpersonalnych, sumienność, rzetelność w realizacji obowiązków,
 • Terminowość w realizacji powierzonych zadań.

Oferta

 • Pracę w przedsiębiorstwie o bogatej tradycji w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń.
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie hsw.pl (zakładka „kariera”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top