Biznes

Hynfra inwestorem samorządowej spółki wodorowej Hydro Sanok

hydro sanok hynfra wodór

Hynfra/Hydro Sanok. Firma Hynfra będzie mniejszościowym udziałowcem pierwszej w Polsce samorządowej spółki wodorowej – Hydro Sanok, której celem jest transformacja energetyczna Sanoka.

O wyborze poinformowali we wtorek przedstawiciele samorządu i ministerstwa funduszy.

Miasto Sanok konsekwentnie, krok po kroku, realizuje swój plan transformacji energetycznej i to nie są jedynie strategie i projekty, w głowach i marzeniach, ale konsekwentna realizacja postawionych celów – mówiła podczas specjalnej konferencji na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak podkreślała, Hydro Sanok to pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa.

Celem Hydro Sanok jest całkowita transformacja systemu energetycznego miasta z udziałem OZE i odnawialnego wodoru.

Projekt transformacji energetycznej Sanoka z udziałem wodoru obejmuje budowę własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej – farm paneli fotowoltaicznych, magazynu energii i ciepła, instalacji do elektrolizy wodoru, stacji tankowania wodoru i szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Miasto zainwestuje też w pompę ciepła obniżającą emisję dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych, i inne instalacje pomocnicze. Hynfra będzie odpowiedzialna za realizację projektu, koncepcję i pozyskanie finansowania. Jednym z pierwszych kroków będzie przygotowanie studium wykonalności, które określi optymalny sposób przeprowadzenia przedsięwzięcia.

„Miasto szuka alternatyw dla tego co się dzieje na rynku energetycznym. Projekt opiewa na ok. 1,5 mld zł, ale chcemy przeznaczyć na ten cel przede wszystkim infrastrukturę i nieruchomości, które posiadamy” – mówił w czasie konferencji burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Jak dodał, w pierwszej fazie powstaną dwie zielone strefy gospodarcze, działający w nich przedsiębiorcy będą mogli wykazywać się odpowiednimi certyfikatami. Miasto ma już pieniądze na uzbrojenie tych stref – dodał.

Chodzi nam o zdekarbonizowanie całego systemu ciepłowniczego, z czym mamy największy problem – dodał Matuszewski. „Mamy infrastrukturę i nieruchomości, które chcemy wykorzystać pod farmy fotowoltaiczne, w pierwszym etapie ok. 300 ha pod PV i magazyny energii. Następnie elektrolizery i produkcja wodoru, a potem możliwości produkcji zielonego amoniaku. To wszystko jest wpisane w ten projekt” – podkreślał burmistrz Sanoka.

Jak zaznaczył Matuszewski, Hynfra daje gwarancję wiedzy technologicznej i doświadczenia w dziedzinie zielonej transformacji, a inwestor sporządzi na początek studium wykonalności, na podstawie którego Hydro Sanok będzie realizować projekt wodorowy.

Prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz spółki Hydro Sanok Krzysztof Jarosz zaznaczył, że jednym celów, jakie spółka sobie stawia jest pokazanie innym samorządom, iż można i trzeba „zazielenić” obszar komunalny i realizować tak ambitne projekty jak w Sanoku.

Według prezesa Hynfry Tomoho Umedy, to ciepłownictwo jest obszarem, od którego powinno się zaczynać proces dekarbonizacyjny. „Klucz do dekarbonizacji ma samorząd, i to samorząd będzie największym beneficjentem tej zmiany. Bo taka zmiana to nie tylko obciążenie, ale wielka szansa na rozwój, industrializację, na zupełnie inny punkt startu dla takiego miasta jak Sanok” – mówił Umeda, przypominając, ze podobnych miast w Polsce jest ok. 400. Jak dodał, dzięki takim projektom można pokazać jak prowadzić dekarbonizację szybciej i lepiej niż w modelu przyjętym w Europie Zachodniej.

Hynfra jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Firma projektuje i rozwija m.in. instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego i jego pochodnych, np. amoniaku.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top