Inwestycje

II etap obwodnicy Sanoka. 8 firm zainteresowanych wykonaniem Koncepcji Programowej

sanok obwodnica drugi etap przetarg koncepcja programowa budowa
fot. GDDKiA

8 firm złożyło oferty w przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu DK28.

Najtańszą ofertę złożyła firma Sweco Engeneering sp z o.o. na kwotę 1 167 702,96 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Ivia S.A. na kwotę 2 890 500,00 zł. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zestawienie ofert 

Prace koncepcyjne

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe  i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 3 km, w tym:

 • 1 km rozbudowy istniejącej DK84
 • 2 km budowy nowego odcinka drogi
 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę 2 mostów
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica.  Budowa II etapu (dł. ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top