Inwestycje

II etap obwodnicy Sanoka. Jest umowa na wykonanie Koncepcji Programowej

sanok obwodnica II etap koncepcja programowa budowa
fot. GDDKiA

Niemal 1,5 mln zł będzie kosztować wykonanie koncepcji programowej dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka na Podkarpaciu. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W poniedziałek w rzeszowskim oddziale GDDKiA została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Sweco Polska.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, drugi etap obwodnicy Sanoka jest jednym z ośmiu zadań realizowanych na Podkarpaciu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

„Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a także odciąży układ komunikacyjny oraz zwiększy przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą” – dodał.

Jak przypomniała rzeczniczka prasowa oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, w przetargu wpłynęło w sumie 5 ofert. „Najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Polska, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę niemal 1,5 mln zł” – zaznaczyła.

Pozostałe oferty wahały się od blisko 1,5 mln zł do ponad 2,2 mln zł. GDDKiA przewidziała na inwestycję ponad 1,6 mln zł.

Oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

II etap obwodnicy Sanoka

Przetarg dotyczył wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Inwestycja będzie częścią drogi krajowej nr 28, która biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego w Medyce. Inwestycja ma już decyzję środowiskową.

Jak podkreśliła Rarus, koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotąd przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Po jej przygotowaniu GDDKiA podejmie decyzje, co do rozwiązań projektowych i technologii budowy. Dokument uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przyszła obwodnica będzie miała ok. 3 km długości, w jej ramach powstaną też m.in. trzy mosty. Początek projektowanego odcinka drogi rozpocznie się za rondem, gdzie kończy swój bieg I etap obwodnicy Sanoka. Dalej trasa, na odcinku ok. 1 km będzie przebiegać w kierunku południowo-zachodnim w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 84. Następnie obwodnica zostanie poprowadzona nowym śladem w kierunku północno-wschodnim, przekraczając linię kolejową nr 108 oraz rzekę San i włączając się do istniejącej drogi krajowej nr 28 (ul. Przemyska) w miejscowości Bykowce.

I etap obwodnicy Sanoka, który oddano pod koniec stycznia 2020 r., pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta w kierunku przejścia granicznego Krościenko-Smolnica.

Jak tłumaczy Rarus, istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. „Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla” – podkreśliła.

Obwodnica Sanoka będzie realizowana z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Na Podkarpaciu powstanie osiem inwestycji, które będą finansowane z tego programu.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic oszacowano na blisko 28 mld zł.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top