Inwestycje

II etap obwodnicy Sanoka. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Koncepcji programowej

sanok obwodnica II etap budowa sweco
fot. GDDKiA

Oferta Sweco Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy.

II etap obwodnicy Sanoka – Kryteria oceny ofert

serwis cnc oprzyrządowanie renishaw

W przetargu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Polska, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 1 484 347,40 zł brutto.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

II etap obwodnicy Sanoka – Prace koncepcyjne

Inwestycja obejmie swoim zakresem wykonanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Dla inwestycji wydana już została decyzja środowiskowa. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

II etap obwodnicy Sanoka – Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84, budowę 2 km nowego odcinka DK28, a także budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II etap obwodnicy Sanoka – Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla czterech zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R: Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Pozostałe inwestycje są na etapie przetargu:

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – trwa przetarg na Koncepcję programową (po wyborze najkorzystniejszej oferty),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert).

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top