News

Ile wynosi przeciętna długość trwania życia na Podkarpaciu?

długość życia podkarpackie ile się żyje

Pod względem długości przeciętnego dalszego trwania życia Podkarpacie znajduje się w ścisłej czołówce wśród województw.

Należy zaznaczyć, że w Polsce przeciętna długość trwania życia wzrasta od wielu lat. Wyjątkiem jest okres pandemii COVID-19, czyli lata 2020-2021, kiedy odnotowano skrócenie przeciętnego trwania życia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Przeciętne dalsze trwanie życia w województwie podkarpackim w 2022 roku wyniosło 74,7 roku dla mężczyzn i 82,5 roku dla kobiet. Pod względem trwania życia zarówno kobiet jak i mężczyzn Podkarpacie plasowało się na drugim miejscu wśród województw.

Najdłuższe przeciętne trwanie życia mężczyzn odnotowano w województwie małopolskim – 74,9 roku, a dla kobiet w województwie podlaskim – 82,6 roku.

Na Podkarpaciu przeciętne trwanie życie było dłuższe w miastach – dla mężczyzn wyniosło 75,9 roku, a dla kobiet 82,8 roku(na wsi odpowiednio 74,0 i 82,2).

W 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem na Podkarpaciu przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn wydłużyło się o 2,0 lata, a dla kobiet o 1,9 roku. Należy jednak zaznaczyć, że na skutek pandemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, w latach 2020-2021 przeciętne trwanie życia w województwie podkarpackim, podobnie jak i w Polsce, uległo skróceniu.

Przed pandemią, w 2019 roku na Podkarpaciu przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 75,4 roku, a kobiet 83,2 roku. Tymczasem w 2020 roku było to 73,7 roku dla mężczyzn i 81,8 roku dla kobiet. W 2021 roku przeciętne trwanie życia było jeszcze krótsze, 72,7 roku dla mężczyzn i 80,6 roku dla kobiet.

Ta niekorzystna tendencja zmieniła się w 2022 roku i przeciętne trwanie życia ponownie wzrosło. Nie osiągnęło ono jednak jeszcze poziomu sprzed pandemii, tak dla mężczyzn jak
i dla kobiet.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top