Inwestycje

Inwestycje drogowe w gminie Ropczyce

ropczyce inwestycje drogowe remont przebudowa

Ropczyce. Trwa gruntowny remont trzech ulic w centrum Ropczyc: ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej oraz ul. Grunwaldzkiej.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Wartość inwestycji to kwota 4 miliony 275 tysięcy złotych, z czego wkład własny Gminy wynosi 950 tysięcy złotych. Pozostała kwota pochodzić będzie z dofinansowania w ramach funduszu Polski Ład. Prace realizowane są etapowo.

Obecnie trwa wymiana ciepłociągu na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Krakowskiej, budowa chodnika wzdłuż ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Układana jest również kostka na parkingach wewnętrznych ul. Krakowskiej. Docelowo wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz nowe nawierzchnie ulic, parkingów i chodników. Częściowo zmieni się organizacja ruchu na odcinku ul. Króla Kazimierza i ul. Krakowskiej.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na jesień br.

Rewitalizacja tych ulic jest inwestycją, która w znaczący sposób poprawi sprawność techniczną infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo oraz estetykę w centrum miasta.

W ostatnim czasie wykonano także remont dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w Gnojnicy i Niedźwiadzie.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w Niedźwiadzie wyremontowano odcinek o długości 210 m, a w Gnojnicy 770 m. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, remont istniejących przepustów i odmulenie rowów. Wykonawcą była firma: Usługi Budowlano-Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy. Całkowita wartość zadania to ponad 160 tys. zł. Gmina Ropczyce pozyskała z FOGR 113 tys. zł dofinansowania.

W roku bieżącym powstanie również kolejny odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w Łączkach Kucharskich.

Gmina Ropczyce przekazała Marszałkowi województwa na budowę 400-metrowego odcinka 350 tys. zł z własnego budżetu. Wartość całego zadania to 550 tys. zł. Pozostała kwota 200 tys. zł pochodzić będzie z budżetu województwa. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonawca zadania to Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.

źródło: Miasto i Gmina Ropczyce

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top