News

Jaka jest liczba ludności rezydującej w Polsce? GUS podał dane ze spisu powszechnego

polska liczba ludności

Liczba ludności w Polsce w 2021 wyniosła 37,019 mln i spadła o 2,7 proc. w porównaniu z 2011 – podał GUS, powołując się na ostateczne wyniki spisu powszechnego.

„Według ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności rezydującej w Polsce liczyła 37 019 327 osób i w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. była mniejsza o 2,7 proc.” – napisał GUS.

Według informacji GUS do rezydentów zalicza się stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy bez względu na ich miejsce przebywania w kraju czy za granicą oraz osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy.

W 2021 r. ludność miejska stanowiła 59,9 proc. ogółu ludności, na wsi mieszkało 40,1 proc., podczas gdy w 2011 r. udziały wynosiły odpowiednio – 60,8 proc. i 39,2 proc.

GUS podaje, że zmiany w strukturze ludności rezydującej są szczególnie widoczne w ekonomicznych grupach wieku.

W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,8 proc. w 2011 r. do 18,3 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,1 proc. w 2011 r. do 58,9 proc. w 2021 r.

Zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 17,1 proc. do 22,8 proc., tj. o blisko 6 pkt. proc.

„Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5 rezydent Polski ma ponad 60 lat” – napisano.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top