News

Jaka jest liczba studentów na Podkarpaciu?

studeni podkarpackie uczelnie

W roku akademickim 2021/2022 nieznacznie zmalała liczba studentów na Podkarpaciu w porównaniu z poprzednim okresem (2019/2020).

Na podkarpackich uczelniach studiuje więcej kobiet niż mężczyzn. Największą uczelnią pod względem liczby studentów był Uniwersytet Rzeszowski.

W województwie podkarpackim na uczelniach miejscowych, filiach i wydziałach zamiejscowych studiowało 45,4 tys. osób, w tym 31,2 tys. na studiach stacjonarnych (stan na 31 grudnia 2021 roku).

Studentów z zagranicy było 2,4 tys. Wśród ogółu studentów kobiety stanowiły 58,0%.

Największą uczelnią pod względem liczby studentów był Uniwersytet Rzeszowski, na którym studiowało 15,8 tys. osób. Na drugim miejscu znalazła się Politechnika Rzeszowska – 10,6 tys. studentów.

Spośród uczelni niepublicznych najwięcej osób studiowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – 5,2 tys. studentów, w tym 1,2 tys. z zagranicy (najwięcej ze wszystkich uczelni).

W roku akademickim 2021/2022 łączna liczba studentów na Podkarpaciu była niższa o 425 osób w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim. Studentów z zagranicy było mniej o 119 osób.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top