Inwestycje

Jaką trasą będzie przebiegać obwodnica Leska?

obwodnica lesko przebieg wariant przebieg kiedy budowa
fot. Daniel Kozik

Jaką trasą będzie przebiegać obwodnica Leska i jakie niesie ze sobą możliwości rozwoju dla miasta?

O tych między innymi kwestiach rozmawiali samorządowcy na spotkaniu poświęconemu przyszłej obwodnicy.

Początek planowanej obwodnicy miasta przewidziano w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele.

Obwodnica Leska będzie liczyła 3,7 km długości. Szacunkowy koszt jej budowy może wynieść około 200 mln złotych, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie opiewało na kwotę 100 mln złotych.

Droga obwodowa będzie budowana w latach 2022 – 2026, w formule „projektuj i wybuduj”.

Budowa obwodnicy, w ramach której powstanie również nowy most na Sanie, może powodować niedogodności i budzić wątpliwości mieszkańców. Ze względu na fakt, że jest to wstępny przebieg obwodnicy i nie jest jeszcze w opracowaniu dokumentacja projektowa, przebieg drogi nie był konsultowany z mieszkańcami, ani z innymi organizacjami oraz służbami, które mogą być zainteresowane jej budową. Przepisy w zakresie planowania i budowy dróg nie nakazują jednak na tak wczesnym etapie przeprowadzania takich konsultacji. Ponadto krótki termin na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania uniemożliwiłby zorganizowanie ewentualnych wstępnych konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne będą prowadzone na etapie opracowywania dokumentacji, w ramach której konieczne będzie przedstawienie co najmniej dwóch wariantów przebiegu drogi. Przeprowadzona zostanie analiza porównawcza proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych obwodnicy, w tym również analiza społecznej akceptowalności. Zebrane wnioski i uwagi dotyczące przedstawionych wariantów drogi wskażą, który jej przebieg generuje najmniejszy konflikt społeczny i będzie najbardziej akceptowalny społecznie, jednocześnie będąc najbardziej korzystnym pod względem środowiskowym.

Obecni na spotkaniu samorządowcy pozytywnie wypowiadali się co do powstania obwodnicy Leska. Uważają, że to ważna inwestycja ułatwiająca przejazd w Bieszczady.

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówił, że to ważna inwestycja drogowa:

Planowana obwodnica Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna Górna, jest ważnym elementem sieci dróg wojewódzkich Podkarpacia. Przejmie ona znaczącą część ruchu w kierunkach: Sanok – Cisna i Sanok – Polańczyk, czyli głównych kierunkach turystycznych w Bieszczady. Przyznanie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwala na rozpoczęcie procesu poszukiwań najlepszego rozwiązania. W najbliższym czasie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosi przetarg na opracowanie wieloetapowej dokumentacji technicznej, w ramach której analizowane będą wszystkie uwarunkowania i potencjalne warianty trasy. Wszystkie rozważane warianty obejmować będą nowy most na Sanie – kluczowy element tej inwestycji, który będzie alternatywą dla wysłużonej konstrukcji mostu w Huzelach – powiedział dyrektor Piotr Miąso.

Lesko może liczyć także na budowę drugiej, tak zwanej „północnej” obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 84. Projekt ten znalazł się na liście rezerwowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top