Inwestycje

Jaki jest stan realizacji Via Carpatia?

via carpatia s19 stan prac robót realizacja kiedy koniec

Dzisiaj szlak Via Carpatia – częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany – liczy kilka tysięcy kilometrów.

Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 205 km, a w realizacji ponad 280 km!

Via Carpatia w Polsce – najważniejsze liczby

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia.

Dotychczas w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano 205,4 km: obwodnicę Suwałk i jej przedłużenie do węzła Raczki w ciągu S61 oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego (będą rozbudowane o drugą jezdnię) w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, a także trasę Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów Południe (jednojezdniowy fragment będzie rozbudowany o drugą jezdnię).

Tylko w ubiegłym roku w ramach szlaku Via Carpatia przybyło 120,1 km. Był to odcinek S61 Wysokie – Raczki oraz odcinki S19 Lublin – Niedrzwica Duża, od obwodnicy Kraśnika do Zdziar oraz od Rudnika nad Sanem do Sokołowa Małopolskiego.

Sukcesywnie budowane są kolejne odcinki – w realizacji obecnie jest 280,6 km. Czekamy również na rozstrzygnięcie przetargów na realizację kolejnych zadań w ramach Via Carpatii o łącznej długości 93,4 km.

Intensywnie przygotowywana jest też realizacja pozostałych odcinków. Na etapie przygotowania jest 78,4 km drogi ekspresowej S16 w woj. podlaskim oraz 37,7 km drogi ekspresowej S19 w woj. mazowieckim i podkarpackim.

województwo podlaskie:

 • w eksploatacji: 25,6 km
 • w realizacji: 142,7 km
 • w przygotowaniu: 78,4 km

Łącznie: 246,7 km

województwo warmińsko-mazurskie

 • w eksploatacji: 20,1 km
 • w realizacji: 22,9 km

Łącznie: 43 km

województwo lubelskie i mazowieckie

 • w eksploatacji: 74,1 km
 • w realizacji: 64,5 km
 • w przetargu: 56,3 km
 • w przygotowaniu: 32,4 km

Łącznie: 227,3 km

województwo podkarpackie

 • w eksploatacji: 85,6 km
 • w realizacji: 50,5 km
 • w przetargu: 37,1 km
 • w przygotowaniu: 5,3 km

Łącznie: 168,6 km

via carpatia mapa wariant

Mapa GDDKiA

Via Carpatia – szlak, który łączy Europę

Szlak Via Carpatia integruje systemy transportowe wielu krajów – Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Przyczynia się do integracji krajów, przez które przebiega i usuwania barier w podróżowaniu pomiędzy nimi. Sprzyja również nadrabianiu opóźnień w rozwoju nowoczesnego systemu infrastruktury transportowej, wynikających z trudnej historii naszej części Europy. W Polsce szlak Via Carpatii przyczyni się do rozwoju wschodniej części kraju.

Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także na zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top