Poradnik

Jakie są metodyki zarządzania projektami?

metodyki zarządzanie

Metodyki zarządzania projektami pozwalają na skuteczne planowanie, realizację i ewaluację wszelkiego rodzaju projektów. Każda metodyka ma na celu maksymalizację sukcesu danego przedsięwzięcia – choć zbiór wykorzystywanych narzędzi i procesów różni się w zależności od przyjętego sposobu. Jakie metodyki zarządzania projektami są najpopularniejsze i czym kierować się przy ich wyborze?

Czemu służy metodyka zarządzania projektami?

Jedną z największych zalet posługiwania się wybraną metodyką zarządzania projektami jest wprowadzenie ładu projektowego – działania są bardziej usystematyzowane, łatwiej znaleźć błędy i słabe punkty projektu oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Przepływ informacji między członkami zespołu jest znacznie lepszy, a problemy – szybciej rozwiązywane. Wszystkie osoby pracujące nad danym projektem wiedzą również, jakie są kolejne etapy procesu, co ma się podczas nich wydarzyć oraz jaki jest ostateczny cel podejmowanych działań.

Jakie metodyki zarządzania projektami można wyróżnić?

Do najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami należy model kaskadowy, tzw. waterfall. Założenie w przypadku tej metodyki jest bardzo proste. Zadania w ramach projektu powinny być wykonywane kolejno po sobie, a co za tym idzie – dopiero po zakończeniu jednego zadania rozpoczynane jest następne. Model kaskadowy sprawdzi się przede wszystkim w projektach, które nie wymagają zbyt dużej elastyczności, a zakres prac jest stosunkowo stały. Linearność wykonywanych działań pozwala też łatwo przewidzieć dalsze etapy procesu i to, co się wydarzy podczas pracy nad nimi.

Metodykami stojącymi poniekąd w opozycji do modelu kaskadowego są metodyki zwinne, skupione wokół filozofii Agile. W ich przypadku charakterystyczne jest organizowanie pracy w sposób iteracyjny i przyrostowy. Projekt jest dzielony na wiele mniejszych części, nierzadko realizowanych równolegle; każdy etap projektu jest też prezentowany odbiorcy końcowemu, tak, by w razie uwag móc względnie szybko wprowadzić zmiany. Z tego względu metodyki zwinne zazwyczaj są wykorzystywane m.in. w branży IT, gdzie konieczność zmiany kierunku projektu zdarza się częściej niż w wielu innych branżach.

Warto jednocześnie wspomnieć o innych metodykach zarządzania projektami – takich jak m.in. metodyka Kanban czy Scrum. Ta ostatnia świetnie sprawdza się w przypadku niezwykle elastycznych zespołów kierowanych jednocześnie przez doświadczonych menedżerów, potrafiących mądrze priorytetyzować zadania.

Który rodzaj metodyk zarządzania projektami wybrać? Wiele zależy od charakteru projektu i tego, jak często konieczne jest wprowadzanie zmian do zamkniętych już etapów. Warto też pamiętać, że każdy menedżer ma swoje metody działania. W rezultacie nierzadko metodyki  w praktyce są kombinacją autorskich i powszechnie znanych sposobów na zarządzanie projektami. Dobrze zatem pozostawić sobie miejsce na pewną elastyczność – i pamiętać, że kurczowe trzymanie się jednej, konkretnej metodyki nie zawsze będzie rozwiązaniem przynoszącym najlepsze efekty.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top