News

Jarosław: można już składać wnioski o dodatek węglowy

jarosław dodatek węglowy wniosek gdzie

Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Do 30 listopada 2022r. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków , o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez  gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

UWAGA!

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski o dodatek węglowy można składać:

  • elektronicznie  za pośrednictwem platformy ePUAP  (adres skrytki ePUAP:  /MOPS-jaroslaw/SkrytkaESP/  )UWAGA!!! Przy wysyłaniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, prosimy o kierowanie wniosku do następującego adresata ePUAP:
    MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROSŁAWIU (/MOPS-Jaroslaw/SkrytkaESP)
  • tradycyjnie (papierowo)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu; ul. Słowackiego 34 w godz. od 8.00 do 15.00

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie zostaną rozpoznane.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się telefoniczny pod numerem:16 624 89 24, 16 624 89 25, 16 624 89 26

źródło: UM Jarosław

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top