Inwestycje

Jasło: budowa nowej drogi na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej na finiszu

jasło droga strefa inwestycyjna warzycka

Jasło/Strefa inwestycyjna. Trwają ostatnie prace przy budowie nowej drogi na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej.

Powstały odcinek ma 1,2 km długości i łączy ulicę Meblową z ulicą J. Piłsudskiego.

Inwestycja, której wartość wynosi blisko 10,2 mln zł, finansowana jest środków norweskich i budżetu państwa, a także ze środków własnych Miasta Jasła, a powstaje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”.

Jestem przekonany, że tak jak w przypadku pozostałych dróg, które powstały wcześniej w strefie warzyckiej, również i ta droga przyczyni się do zwiększenia zainteresowania ze strony inwestorów, bo dotychczas dojazd do strefy odbywał się wyłącznie z ulicy Bieszczadzkiej – przypomina burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Obecnie prowadzone są prace przy ostatnim fragmencie nowo budowanej drogi od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 28 ulicą Piłsudskiego.

Prace powinny zostać zakończone zgodnie z harmonogramem  do końca listopada br. Ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie: robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów; przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej; odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do rowów melioracyjnych i potoku warzyckiego); czterech przepustów ramowych; gminnej drogi 5KDZ o długości 1172 m; skrzyżowania z DK 28 – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oświetlenia drogi, kanału teletechnicznego, konstrukcji nawierzchni drogi gminnej oraz nawierzchni zielonych oraz oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość inwestycji: 9 997 155,26 zł, w tym dofinansowanie: 6 570 993,33 zł – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (85 %) i budżet państwa (15%); 3 426 161,93 zł – wkład Miasta Jasła.

źródło: UM Jasło

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top