Inwestycje

Jasło: przy Szpitalu Specjalistycznym powstanie lądowisko dla helikopterów ratunkowych

jasło helikopter szpital lądowisko

Jasło. Szpital Specjalistyczny w Jaśle ogłosił przetarg na budowę lądowiska dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na działce 13/32, 13/34, obręb ewid.: 0003 BŁONIE, jedn. ewid.: 180501_1 JASŁO MIASTO.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” obejmuje wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w tym:

• przygotowanie terenu budowy lądowiska poprzez wykonanie wycinki drzew i krzewów, usunięcie korzeni, pni drzew i niwelacja terenu pod budowę wraz z utylizacją drzew, pni i korzeni,
• wykorzystanie / zagospodarowanie z terenu budowy materiału pochodzącego z wykopów w ilości około 1000 m3,
• pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),
• roboty ziemne i rozbiórkowe, przygotowanie terenu lądowiska i komunikacji (drogi, dojście piesze i miejsce postojowe karetek) pod nowe nawierzchnie z kostki betonowej, ułożenie obrzeży i krawężników,
• wykonanie zjazdu z ul. Sroczyńskiego,
• wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni lądowiska, drogi, dojścia pieszego i terenu przyległego do lądowiska zgodnie z wytycznymi w projekcie,
• wykonanie oznaczeń poziomych płyty lądowiska,
• montaż wskaźnika wiatru wraz z oświetleniem,
• wykonanie ogrodzenia terenu lądowiska wraz z bramą wjazdową,
• wykonanie instalacji elektrycznej w tym: oświetlenie lądowiska krawędziowe umiejscowione wzdłuż krawędzi lądowiska, oświetlenie ogólne lądowiska, lampy przeszkodowe na pobliskich budynkach – w razie konieczności,
• przebudowa i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,
• montaż sterowania oświetleniem nawigacyjnym,
• sporządzenie protokołów z pomiarów elektrycznych,
• wykonanie dokumentacji rejestracyjnej lądowiska wraz z opracowaniem Instrukcji Operacyjnej Lądowiska i Planem Ratowniczym, wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach niniejszej inwestycji (uzyskanie wpisu do ewidencji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-11 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top