News

Kanalizacja w Zdziechowicach Pierwszych i Zdziechowicach Drugich do rozbudowy

kanalizacja gmina zaklików

Kanalizacja. Gmina Zaklików ogłosiła przetarg na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach Pierwszych i Zdziechowicach Drugich.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 21.06.2024 r.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach Pierwszych i Zdziechowicach Drugich.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zdziechowice Pierwsze i Zdziechowice Drugie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach Pierwszych i Zdziechowicach Drugich”.

Przedmiot zamówienia składa się z 8 zadań (ośmiu zaprojektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej) określonych w dokumentacji projektowej.

Projektowana kanalizacja służyć będzie do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych w obrębie inwestycji.

Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej. Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem jej do istniejącej sieci . Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się rurociągami grawitacyjnymi litymi PVC ø 200, ø 160 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie betonowe ø 1200, PP ø 425.

Na trasie zadania nr 8 zaprojektowano przepompownię ścieków dwupompową o parametrach przepływ nominalny min. 2,0 dm3/s wysokość podnoszenia słupa wody min. 12,6 m, przewód tłoczny z rur PE ø63 x 3,6 mm wprowadzony do studzienki rozprężnej betonowej 1200 mm.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-09 o godz. 11:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top