News

Kiedy nastąpi spadek rat kredytów mieszkaniowych?

kredyt rata spadek kiedy

Realizacja optymistycznego scenariusza, jaki rząd zaprezentował w projekcie ustawy o kredytach mieszkaniowych, prowadziłaby do spadku rat kredytów mieszkaniowych o 30 proc.

Tak ocenia HRE Investments. We własnym scenariuszu HRE spadek ten może sięgnąć 20 proc.

Jak podkreśla HRE, w ostatnich miesiącach raty posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych zaczęły spadać, w grudniu i styczniu symbolicznie, ale obecnie są już informacje o obniżeniu raty nawet o 5 proc.

Jak jednak przypomina główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, w trakcie cyklu podwyżek stóp procentowych, raty części złotowych kredytów mieszkaniowych mogły pójść w górę o około 80-100 proc., jesteśmy więc dopiero na początku drogi do poprawy sytuacji.

Jak wskazuje Turek, obniżki rat kredytów wynikają ze spadku stawki WIBOR. Na początku listopada 2022 r. WIBOR w wersji trzymiesięcznej był notowany na poziomie ponad 7,6 proc., a 9 lutego wynosił 6,94 proc. Rynek nie wierzy już w to, że stopy procentowe w Polsce w aktualnym cyklu pójdą jeszcze w górę, a coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat ruchów w drugą stronę, a więc o potencjalnych spadkach stóp – ocenia analityk HRE.

Jego zdaniem, najbardziej prawdopodobny scenariusz to kilkumiesięczne utrzymywanie się kosztu pieniądza w Polsce na poziomie podobnym do dzisiejszego, jednak z upływem czasu coraz bardziej powinny jednak rosnąć szanse na dalszy spadek oprocentowania kredytów.

„Aby się to stało, potrzebne są jednak obniżki stóp procentowych. Najwcześniej jest na to szansa w drugiej połowie 2023 r. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że rynek spodziewa się stopniowego łagodzenia polityki monetarnej do 2025 r. włącznie” – wskazuje Turek. W tym horyzoncie, w jego ocenie, raty kredytów mogą spaść z dzisiejszego poziomu o około 20 proc.

HRE podkreśla jednak, że znacznie dalej idą założenia, które rząd przytacza w ramach procedowanego projektu programu mieszkaniowego. Wynika z nich, że WIBOR 3M już w 2023 r. powinien osiągnąć poziom 6,56 proc. i spadać dalej, do poziomu niewiele ponad 3,1 proc. w 2028 r. To oznaczałoby spadek raty względem aktualnego jej poziomu o około 30 proc. – ocenia Bartosz Turek.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top