News

Kiedy składać wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”?

scalanie gruntów wniosek nabór kiedy 2022

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

To w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków w ramach ogłaszanego naboru w wysokości 116 352 615,04 zł.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Beneficjentem działania scalanie gruntów jest Starosta.

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:
1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwie podkarpackim poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;

2) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwie podkarpackim poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;

 Koszty kwalifikowalne obejmują:

  • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
  • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów (17) 747 69 07, (17) 747 69 05

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top