Praca

Kirchhoff Polska stawia na młodzież. Będą praktyki zawodowe i stypendia

Kirchhoff praca praktyki stypendium
Fot. Powiat Mielecki

Mielec. Powiat Mielecki, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. podpisały porozumienie partnerskie, które pozwoli wykształcić potrzebnych na rynku pracy specjalistów.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, firma Kirchhoff obejmie patronatem utworzoną w ZST klasę o kierunku technik programista, której uczniowie w latach 2022 – 2027 zdobędą kwalifikacje wyodrębnione w zawodach: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych i INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

To przede wszystkim odpowiedź na wyzwania, jakie obecny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi. Bardzo często wiedza zdobyta na drodze edukacji szkolnej okazuje się niewystarczająca w wykonywanym zawodzie. Objęcie przez Kirchhoff patronatem klasy kształcącej się w zawodzie technik programista to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Dzięki niej uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje oraz umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle motoryzacyjnym – ocenia Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, który był jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Swoje podpisy pod nim złożyli także: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Arkadiusz Gałkowski, Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Janusz Soboń i Dyrektor Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Piotr Socha.

Dzięki porozumieniu uczniowie klasy o kierunku technik programista będą mogli liczyć m.in. na odbycie w firmie Kirchhoff praktyk zawodowych w klasie trzeciej i czwartej oraz udział w niezbędnych kursach zawodowych.

Najlepsi z najlepszych, mogący pochwalić się najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych, otrzymają ufundowane przez firmę stypendia. Jej doświadczeni pracownicy, już od początku trwania współpracy, zostaną z kolei zaangażowani w konsultowanie programu nauczania oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Na udziale w projekcie z pewnością zyskają też nauczyciele przedmiotów zawodowych, których firma Kirchhoff włączy w proces dokształcania – poprzez organizację spotkań bilateralnych i wizyt studyjnych, a także możliwość organizacji wykładów prowadzonych przez specjalistów.

Warto podkreślić, że podpisane dziś porozumienie stanowi kolejną z odsłon współpracy Powiatu Mieleckiego, Zespołu Szkół Technicznych i firmy Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w zakresie kształcenia dualnego. Wcześniej, dzięki podobnemu modelowi współpracy, rozpoczęto już kształcenie grupy uczniów na kierunku technik mechanik.

źródło: Powiat Mielecki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top