Inwestycje

Klinika Noworodków w Rzeszowie zmodernizowana

klinika noworodków rzeszów ksw 2
Foto Mateusz Romankiewicz

Rzeszów. Oddano do użytku zmodernizowaną Klinikę Noworodków w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Oddział został przebudowany przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane i modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie medyczne, w tym: nowoczesne inkubatory hybrydowe dla noworodków, kolumny przyłóżkowe, system monitorowania pacjenta, system nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków oraz łóżeczka. Jednocześnie wyposażono oddział w niezbędny sprzęt i meble.

Klinika Noworodków w Rzeszowie

Koszt modernizacji kliniki wyniósł ponad 11,6 mln złotych, z czego środki z RPO WP stanowiły ponad 7,7 mln złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 2,6 mln złotych, a z budżetu województwa 1,2 mln złotych.

Przebudowa Kliniki Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka na potrzeby Centrum Perinatologii, jest jedną z trzech części projektu poprawiającego jakość i dostępność do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Wcześniej, bo w ubiegłym roku zakończono dwie pierwsze części projektu i oddano je do użytku, w ramach których przebudowano i wyposażono trzy sale operacyjne wraz z pomieszczaniami towarzyszącymi oraz zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii.

Wartość całego projektu, wszystkich trzech jego części, wyniosła prawie 29,2 mln złotych, z czego środki z RPO WP stanowiły ponad 19,3 mln złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 6,7 mln złotych, a z budżetu województwa 2,7 mln złotych.

Podczas otwarcia kliniki zaprezentowano również możliwości karetki typu „N”, którą Szpital Nr 2 zakupił jeszcze w 2021 roku. Od lipca bieżącego roku szpital realizuje umowę z NFZ, w tym zakresie, w godz. od 7:00 do 19:00. Natomiast godziny nocne zabezpiecza druga karetka neonatologiczna i szpital Pro Familia.

​Karetka została wyposażona w specjalistyczny inkubator na podstawie z zawieszeniem hydropneumatycznym, który ogranicza wstrząsy podczas transportu wcześniaków i noworodków, a także komplet sprzętu medycznego, w tym między innymi: respirator transportowy, pompy infuzyjne, nawilżacze, ssaki oraz kardiomonitor. Koszt zakupu karetki wyniósł 1,1, mln złotych, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 880 tys. złotych, a z budżetu województwa 220 tys. złotych.

Zespół karetki stanowią – lekarz neonatolog oraz ratownik medyczny/pielęgniarka/położna. Zespół sanitarny typu „N” – neonatologiczny pomaga w nagłym pogorszeniu stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia czwartego tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie do końca pierwszego roku życia dziecka. Karetka pozwala na transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top