Poradnik

Kody PKD – wybór i jego konsekwencje dla przedsiębiorcy

PKD kody

Kody PKD odzwierciedlają obszar działania danej firmy. Kto musi je ustalić? Jakie są konsekwencje wyboru konkretnych kodów PKD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są kody PKD i kto musi je ustalić?

Kody PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązują od 2008 roku i dotyczą jednoosobowych działalności gospodarczych, a także podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), np. spółek. W związku z tym ustalić musi je każdy, kto decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Kody PKD wpisuje się bowiem w formularzu CEIDG-1, a każda firma musi posiadać przynajmniej jeden kod, który wybiera się zgodnie z profilem faktycznie prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, że mają one zastosowanie w statystyce, ewidencji, rachunkowości, dokumentacji, a także rejestrach urzędowych i systemach informatycznych administracji. Istotne jest zatem to, że w przypadku rozszerzenia działalności bądź zmiany jej profilu należy przeprowadzić aktualizację kodów PKD.

Jak ustalić kod PKD?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie ustalenie odpowiedniego kodu PKD jest obowiązkiem osoby zakładającej działalność gospodarczą. W związku z tym decydując się na taki krok należy zapoznać się z wykazem kodów, który jest dostępny w każdym urzędzie gminy, a także na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Mając świadomość, że kody powinny odpowiadać faktycznemu rodzajowi zakładanej działalności ich wybór powinien być przemyślany. W sytuacji, gdy obszar działania firmy będzie szeroki należy wybrać kilka odpowiadających mu kodów, a ten który będzie miał największy udział wpisać na pierwszym miejscu. Sam wybór odpowiednich kodów PKD nie powinien nikomu sprawić większego problemu, ponieważ ułatwia go wyszukiwarka kodów znajdująca się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wpisując w niej słowo kluczowe na ekranie wyświetlone zostaną odpowiadające mu kody PKD, począwszy od poziomu ogólnego do szczegółowego.

Wybór kodów PKD – konsekwencje

Wybór odpowiednich kodów PKD to wbrew pozorom bardzo ważna sprawa, ponieważ powoduje ona określone konsekwencje. Istotne jest przede wszystkim to, że w sytuacji, gdy działalność wykracza poza zgłoszone kody PKD prowadzący ją przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną. Co więcej, w niektórych przypadkach wybór odpowiedniego kodu PKD przekłada się również na możliwość skorzystania z konkretnej formy opodatkowania działalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ charakter prowadzonej działalności decyduje wówczas o stawce płaconego podatku dochodowego. Jakie jeszcze konsekwencje może mieć wybór nieprawidłowego kodu PKD działalności? Otóż, w niektórych przypadkach może to uniemożliwiać udział w przetargach, czy starania o różnego rodzaju dofinansowania. Brak odpowiedniego kodu może być bowiem podstawą do wykreślenie firmy z listy wnioskujących podmiotów. Inną niedogodnością może być konieczność przedstawienia poświadczenia posiadania prawa do wykonywania danego zawodu, co może być efektem błędnie określonego kodu działalności.

Co jeszcze warto wiedzieć o wyborze kodów PKD?

W przypadku wyboru kodów PKD istotne jest przede wszystkim to, że nie ma konieczności ograniczania się do jednego kodu. W praktyce bowiem jednoosobowa działalność gospodarcza może mieć wpisaną nieograniczoną ilość kodów PKD, a podmioty zarejestrowane w KRS mogą mieć ich maksymalnie 10. Ilość ta jest w zupełności wystarczająca do tego, by pod szyldem jednej firmy prowadzić działalności o różnym charakterze. Istotna jest także możliwość (a w zasadzie obowiązek) aktualizacji kodów PKD w przypadku rozszerzenia działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca musi uczynić to w terminie 7 dni liczonych od momentu zaistnienia zmian w prowadzonej działalności.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór odpowiednich kodów PKD to obowiązek przedsiębiorcy, który determinuje rodzaj prowadzonej przez niego działalności. Kluczowa okazuje się w tym przypadku możliwość zgłoszenia różnych kodów, co pozwala firmie działać w różnych obszarach.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top