Inwestycje

Kolbuszowa Dolna: zakończono I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

kolbuszowa oczyszczalnia ścieków
Fot. Gmina Kolbuszowa

Kolbuszowa Dolna. Dobiegł końca I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

Dokonano odbioru technicznego drugiego zadania (zadanie pierwsze zostało odebrane w grudniu 2022 r.).

To jedna z największych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzonych w gminie. Prace trwały od czerwca 2021 roku.

W ramach I etapu został wykonany nowy ciąg technologiczny – dwukomorowy reaktor biologiczny i dwa osadniki wtórne, zostały wykonane również nowe obiekty:  kontenerowa stacja zlewna, budynek mikrosita, komora tlenowej stabilizacji osadu oraz stacja PIX  oraz zmodernizowane istniejące: budynek techniczny – pomieszczenie stacji dmuchaw, zbiornik retencyjny, zagęszczacz osadu, budynek techniczny – pomieszczenie stacji odwadniania osadu i instalacji do granulacji osadu z silosem na wapno, koryto pomiarowe, budynek z pomieszczeniem agregatorni i rozdzielni, taca punktu zlewnego, budynek socjalno – techniczny, komora zasuw, komora rozdzielcza, komora zbiorcza, komora dopływowa, komora wylotowa – roboty objęte zadaniem nr 1.

W ramach zadania nr 2 został zmodernizowany istniejący ciąg technologiczny – reaktor biologiczny oraz dwa osadniki wtórne wraz z wymianą wyposażenia technologicznego.

Efektem I etapu inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 3600 m3/d do 5500 m3/d oraz wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków z 18060 RLM do 40 000 RLM.

Rozbudowa oczyszczalni pozwala na odprowadzenie i oczyszczenie większej ilości ścieków z terenu gminy Kolbuszowa. Umożliwia to bardziej wydajną pracę, zapobieganie ewentualnym przestojom na wypadek awarii urządzeń jednego ciągu technologicznego oraz umożliwia przyłączenie nowych miejscowości do sieci kanalizacyjnej, a tym samym dalszy rozwój miasta i gminy Kolbuszowa.

Dzięki realizacji zadania spełnione zostały normy środowiskowe i zmniejszona energochłonność urządzeń.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 27 mln zł, z czego 10 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 3,3 mln zł uzyskano z dotacji z budżetu państwa.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRlMBUD” Sp. z o. o. z Niska.

źródło: Gmina Kolbuszowa

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top