Inwestycje

Kolbuszowa inwestuje w plac targowy i drogi

kolbuszowa plac targowy targowisko
Fot. Gmina Kolbuszowa

Kolbuszowa. Trwa budowa placu targowego.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach.

Prowadzone roboty dotyczą etapu I w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie prac przygotowawczych, budowlanych oraz innych niezbędnych czynności prowadzących do zrealizowania zadania.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

  • montaż kontenera sanitarnego wraz z niezbędnym przyłączem sanitarnym i elektrycznym,
  • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi odwadniającymi wodę z dróg i placów,
  • budowę linii kablowych elektrycznych w celu wykonania zasilania zadaszeń w II etapie inwestycji,
  • wykonanie całości dróg o nawierzchni z kostki brukowej,
  • wykonanie placów, dojść, dojazdów utwardzonych kostką betonową, budowę miejsc postojowych we wschodniej części placu wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym,
  • przebudowę zjazdu z ul. Wolskiej w północnej części placu,
  • nasadzenia z zieleni na placu głównym w centralnej części oraz w obrębie kontenera sanitarnego, montaż elementów małej architektury ławek i koszy.

Ponadto ogłoszono przetarg na „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulicy Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej.

Postępowanie dotyczy dwóch zadań: przebudowy ul. Sportowej i ul. Wolskiej oraz parkingu także budowy placu targowego (etap II).

Celem inwestycji jest poprawa warunków użytkowych przedsiębiorców oraz mieszkańców korzystających z targowiska.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top