Inwestycje

Krosno: rusza budowa ważnej drogi (G) wraz wiaduktem za ponad 39 mln złotych

krosno budowa droga G
fot. UM Krosno

Krosno. Symbolicznie rozpoczęto budowę odcinka 700 metrowej drogi (G).

Nazwa zadania: Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi „G” rozdzielonej środkowym pasem dzielącym (odcinek od zjazdów do Vivo i Leroy Merlin do ronda na ul. Sikorskiego) – zakres robót nie obejmuje budowę ronda na ul. Sikorskiego,
 • rozbudowę istniejącego zjazdu publicznego, zlokalizowanego po stronie prawej drogi „G”, poprzez dobudowę pasa do skrętu, zapewniającego dostęp do terenów, na których zlokalizowane jest centrum handlowe,
 • budowę dwóch obiektów inżynierskich (wiaduktów) nad linią kolejową nr 108,
 • budowę ścian oporowych wzdłuż drogi „G”,
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zapewniających obsługę komunikacyjną terenu przylegającego do drogi „G”,
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych po obu stronach drogi „G” oddzielonych bocznym pasem zieleni, składających się z dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości od 2.0m do 3.0m i chodnika o szerokości od 1.50m do 2.00m,
 • przebudowę i budowę urządzeń służących odwodnieniu dróg,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących gazociągów,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących elementów sieci ciepłowniczej,
 • wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją.

Wykonawcą prac budowlanych jest firma PRIMOST Południe Sp. z o.o. z Będzina.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu 26.03.2024 r.

Termin realizacji inwestycji to 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość inwestycji to 39.327.477,65 zł brutto

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top