Inwestycje

Krosno zabiera się za rozbudowę lotniska. Ogłoszono przetarg

krosno lotnisko rozbudowa
fot. Screen z filmu YouTube/ MG DRONE

Krosno/Lotnisko. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi startowej lotniska wraz z infrastrukturą.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia: „Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno” – opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: rozbudowy drogi startowej do łącznej długości 2000 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowy płyt postojowych dla samolotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudową dróg kołowania, sieciami i instalacjami.

Zakres dokumentacji projektowej obejmujący opracowanie m. in.:

 • projekt zagospodarowania terenu PZT;
 • projekt architektoniczno – budowlany PAB;
 • projekt techniczny PT;
 • projekt wykonawczy PW;
 • specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB;
 • kosztorys inwestorski KI;
 • przedmiar robót PR;
 • wymagane zgody, warunki i uzgodnienia;
 • decyzja pozwolenia wodnoprawnego;
 • decyzję środowiskową DŚ;
 • decyzje pozwolenia na budowę, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami;

Zamawiający informuje, że posiada aktualną decyzję pozwolenia na budowę dla drogi startowej o długości 1100 mb, projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Z projektu pozostał do wykonania fragment drogi DKA oraz droga DKC.

Lokalizacja ww. obiektu przewidziana jest na działce nr ewid. 396 obręb ewidencyjny Przemysłowa, Krosno.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu podzielonego na etapy poniżej, uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji (lub zmiany decyzji) pozwolenia na budowę. Rozwiązanie projektowe winno zawierać taki zakres prac, aby każdy z etapów mógł funkcjonować odrębnie, realizacja kolejnych etapów nie może naruszać elementów wykonanych w innym etapie. Kolejność numeracji etapów nie stanowi o chronologii ich wykonania.

Zamówienie obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszego opracowania, w tym praw autorskich zależnych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-04 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top