Poradnik

Księgi wieczyste – jakie informacje można w nich znaleźć?

księga wieczysta księgi czym jest z czego składa treść

Z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla danego mieszkania czy nieruchomości komercyjnej z reguły zapoznają się osoby, które mają zamiar zakupić tę nieruchomość. Jakie informacje można pozyskać z księgi wieczystej?

Czym jest księga wieczysta?

Najprościej mówiąc, księga wieczysta to zbiór danych na temat stanu prawnego nieruchomości, np. mieszkania czy lokalu usługowo-handlowego. Ponieważ księgami wieczystymi rządzi kilka zasad, w tym zasada jawności formalnej, to każda osoba, która wykaże się interesem prawnym, ma prawo zapoznać się z informacjami zawartymi w tym dokumencie. Z zasady jawności wynika też inna reguła – żadna osoba nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej.

W Polsce księgi wieczyste są prowadzone dla niemal wszystkich nieruchomości. Zazwyczaj do założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości dochodzi na etapie jej kupna i sprzedaży. Wówczas księgę wieczystą zakłada notariusz, przed którym następuje sfinalizowanie transakcji. Właściciel nieruchomości, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, może też złożyć wniosek o jej założenie w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Więcej informacji o nieruchomościach, dla których zakładane są księgi wieczyste, można przeczytać w artykule: „Czym jest księga wieczysta?”.

Z czego składa się księga wieczysta?

Dane zawarte w księdze wieczystej są pogrupowane w działy. To duże ułatwienie dla osób, które chcą szybko dotrzeć do interesujących je informacji. Działy w księdze wieczystej przedstawiają się następująco:

  • Dział I księgi wieczystej

Dzieli się on na działy I-O „Oznaczenie nieruchomości” i I-Sp „Spis praw związanych z własnością”. W tym dziale znajdują się dane m.in. o położeniu nieruchomości, jej powierzchni i użytkownikach wieczystych. Jeżeli księga prowadzona jest dla prawa spółdzielczego, tu należy szukać informacji o nazwie spółdzielni mieszkaniowej.

  • Dział II księgi wieczystej

Ten dział przeznaczony jest na informacje o właścicielach lub użytkownikach wieczystych nieruchomości. W nim znajduje się też informacja o podstawie wpisów w księdze wieczystej – podstawą może być choćby umowa darowizny.

  • Dział III księgi wieczystej

W dziale III księgi wieczystej ujawniane są m.in. służebności przesyłu czy przechodu, prawa i roszczenia (np. prawo pierwokupu) czy ograniczone prawa rzeczowe. Jeżeli z nieruchomości prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego, to właśnie tu znajdzie się stosowna wzmianka.

  • Dział IV

Ostatni dział księgi wieczystej dotyczy hipotek. Jeżeli na zakup nieruchomości właściciel zaciągnął kredyt w banku, to taka informacja zostanie zamieszczona właśnie w tym dziale. W przypadku hipoteki podawana jest zawsze jej wysokość i waluta oraz informacja o wierzycielu hipotecznym (np. nazwa banku).

Jak zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

Dokładna analiza informacji zawartych w księdze wieczystej to obowiązkowa czynność dla każdej osoby, która zamierza zakupić nieruchomość. Jak dotrzeć do księgi wieczystej? Osoba, która posiada numer interesującej ją księgi wieczystej (np. otrzymała go od sprzedawcy), ma dwie możliwości:

  • może udać się do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia nieruchomości,
  • może skorzystać z Elektronicznego Rejestru Ksiąg Wieczystych (EKW) – rejestr dostępny pod adresem ekw.ms.gov.pl prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwsze rozwiązanie wiąże się z uciążliwościami, szczególnie gdy nieruchomość położona jest w dużej odległości od miejsca zamieszkania osoby planującej jej zakup. Wówczas wygodniejsze jest skorzystanie z bezpłatnego elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych.

Za pośrednictwem rejestru dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zapoznać można się zarówno z aktualną, jak i zupełną treścią wybranej księgi wieczystej. Użytkownicy mogą też złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Wniosek trzeba jednak opłacić – odpis zwykły kosztuje 20 lub 30 zł, w zależności od wybranej formy jego dostarczenia.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top