Inwestycje

Łańcut, Lesko i Tyczyn będą miały obwodnice

łańcut lesko tyczyn obwodnica budowa kiedy
Foto Mateusz Romankiewicz

Łańcut, Lesko i Tyczyn będą miały obwodnice dzięki milionom złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Taka informacja została przekazana na konferencji prasowej, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim.

Obwodnica Łańcuta

Pierwsza z inwestycji, która ma zostać dofinansowana to budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie.

Jej koszt całkowity wyniesie 46 mln złotych. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) to grudzień 2021.

Zadanie miałoby być realizowane w latach 2022 – 2023.

Obwodnica będzie miała 3,4 km długości. Będzie ona fragmentem drogi wojewódzkiej nr 877. Jej początek przewidziano na istniejącym rondzie autostradowym na drodze wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy miast Łańcut i Głuchów.

Obwodnica Leska

Drugie zadanie to budowa obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od miejscowości Postołów do miejscowości Huzele. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 182 mln złotych.

Zakładany okres realizacji obwodnicy w formule „projektuj i wybuduj” to lata  2022 – 2026. Powstanie odcinek drogi o długości 3,7 km.

Droga będzie jednojezdniowa o dwóch pasach szerokości 3,5 m. Jej początek przewidziano za rzeką San w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy ma powstać również most na Sanie.

Obwodnica Tyczyna

Trzecią z inwestycji jest budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878. Szacunkowy koszt zadania ma wynieść 22 mln złotych.

Uzyskanie ZRID planowane jest na październik 2022. Zakładany okres realizacji robót to lata 2022 – 2026. Odcinek ma liczyć 1,5 km i będzie jednojezdniową drogą o klasie G, z dwoma pasami o szerokości pasa 3,5 m.

Początek planowanej drogi wojewódzkiej nr 878, przewidziano na istniejącym skrzyżowaniu z ul. Orkana, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Mokra Strona. Planowana jest budowa dwóch mostów – przez Strug i Hermanówkę. Obwodnica ma odciążyć centrum Tyczyna od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych i zwiększyć przepustowość oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w maju 2021 roku złożył do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie tych trzech obwodnic właśnie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Zadania obwodnicowe.

Na dofinansowanie zadań obwodnicowych polski rząd przeznacza łączną kwotę 2 000 000 000 zł, z czego 1 900 000 000 zł zostanie rozdysponowane w ramach naboru wniosków prowadzonego przez Ministra Infrastruktury. Pozostałe  5% kwoty, czyli 100 000 000 zł, stanowi rezerwę.

W ramach RFRD samorząd może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania obwodnicowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Wysokość dofinansowania konkretnego zadania obwodnicowego ustala się, biorąc pod uwagę średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu, na terenie którego jest planowana realizacja danego zadania obwodnicowego, w stosunku do średniego dochodu gmin i powiatów na mieszkańca kraju. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykupu nieruchomości pod pasy drogowe.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top