Inwestycje

Lesko: na terenie Parku Dworskiego powstanie Karpacki ogród sensoryczny

lesko ogród sensoryczny karpacki
Zdjęcie poglądowe

Lesko. Powiat Leski ogłosił przetarg na budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego na terenie Parku dworskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji w ramach inwestycji „Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% wartości Inwestycji.

Zakres robót:

Inwestycja przewiduje budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego w którym znajdować się będą rośliny z terenów Karpat wraz z architektura towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja polegać będzie na: opracowaniu programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej, wykonanie zagospodarowania terenu, nasadzenia roślin, jak również architektury towarzyszącej (altana/pergola, ścieżki, ławki kosze na śmieci.).

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-13 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top