News

Leżajsk: gdzie składać wniosek o dodatek węglowy?

leżajsk dodatek węglowy wniosek gdzie

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Urząd Miejski w Leżajsku – Biuro Ochrony Środowiska.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.: druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego.

W przypadku pytań lub wątpliwości dostępny jest kontakt telefoniczny pod numerem 17 24 27 333, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

źródło: UM Leżajsk

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top