Biznes

Leżajsk przyciąga nowych inwestorów. Będą nowe miejsca pracy

leżajsk inwestor praca sse park przemysłowy
Wizualizacja nowego zakładu firmy Woda Leżajsk

Leżajsk/Park Przemysłowy. Niebawem rozpocznie działalność nowy inwestor – firma Woda Leżajsk.

Firma ta planuje produkcję nowego rodzaju napoju (Leżajsk W) i kończy obecnie montaż niezbędnych urządzeń.

To kolejny przykład dynamicznego rozwoju tego obszaru, wcześniej bowiem produkcję uruchomiła firma Stelspaw, która specjalizuje się w produkcji elementów ze stali węglowej dla przemysłu maszynowego.

Wójt gminy Leżajsk, Krzysztof Sobejko, podkreśla, że zainteresowanie inwestorów wciąż rośnie. Kolejni przedsiębiorcy, w tym również zagraniczni, pytają o dostępność hal i działek budowlanych.

W strefie w Starym Mieście miejsca dla inwestorów są już na wyczerpaniu, jednak gmina ma jeszcze do dyspozycji około 40 hektarów uzbrojonych terenów w Chałupkach Dębniańskich, które są wyposażone w bocznicę kolejową. Teren ten obejmuje kilkanaście działek o różnej powierzchni.

Inwestorzy w Parku Przemysłowym mogą liczyć na różne formy wsparcia.

Jeśli firmy w ramach uzyskanego zezwolenia, zdecydują się na prowadzenie działalności na terenie włączonym do SSE, mogą skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Zezwolenie udzielane jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Istnieją dwie możliwości naliczania pomocy publicznej dla przedsiębiorców działających na terenie SSE:

– z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych

Wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą

– z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Przy ustalaniu wielkości pomocy publicznej znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa. Wielkość pomocy dla małych firm wynosi 70%, dla średnich 60%, a dla dużych 50%.

Warunki ubiegania się o zezwolenie to realizacja nowego projektu inwestycyjnego, inwestycja na terenie SSE minimum 100 tys. euro, przy czym wkład własny inwestora stanowi 25% oraz działalność, która kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top