Inwestycje

Lubaczów: przy Muzeum Kresów powstanie Park Historyczno-Etnograficzny „Przygródek”

park przygródek lubaczów muzeum kresów
fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie

Powiat Lubaczowski ogłosił przetarg na budowę Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek” przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 05.07.2024 roku.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Budowa Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek” przy Muzeum Kresów w Lubaczowie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek”, w którym znajdą się XIX i XX-wieczne obiekty w ramach uliczki małomiasteczkowej oraz zagrody plebańskiej. Uliczka małomiasteczkowa obejmie dawną zabudowę mieszkalną oraz gospodarczą. Będą to, posiadane przez Muzeum, autentyczne obiekty drewniane reprezentujące lokalną odmianę architektoniczną (tzw. styl lubaczowski), wzniesione w XX w. Stworzą one niewielki zespół urbanistyczny. Domy mieszkalne pod względem wystroju nawiązywać będą do kultury, zwyczajów i zajęć czterech głównych narodowości współistniejących niegdyś na tym terenie: Polaków, Ukraińców, Żydów i Niemców.

Planowana inwestycja obejmie odtworzenie trzech zabytkowych domów z Lubaczowa (dom z ul. Rejtana, 1924 r., dom z ul. Mickiewicza, ok. 1930 r., dom z ul. Unii Lubelskiej, ok. 1920 r.) oraz budynku gospodarczego z Lubaczowa (ok. 1920 r.). Wszystkie obiekty ujęte są w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje odtworzenie:

  • domu mieszkalnego z ul. Unii Lubelskiej w Lubaczowie z ok. 1920 r. (tzw. dom ukraiński),
  • domu mieszkalnego z ul. Mickiewicza w Lubaczowie z ok. 1930 r. (tzw. dom niemiecki),
  • domu mieszkalnego z ul. Rejtana w Lubaczowie z 1924 r. (tzw. dom polski).

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-22 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top