Inwestycje

Mała obwodnica Kraśnika została oficjalnie otwarta

obwodnica kraśnik otwarcie s19 via carpatia

We wtorek mała obwodnica Kraśnika została oficjalnie otwarta z udziałem władz regionalnych, lokalnych i parlamentarzystów.

Nowo wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 833 ma około 8,5 km, z czego 5,7 km przebiega po nowym śladzie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 90 mln zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł prawie 77 mln zł. Większość środków pochodziło z dofinansowania z RPO WL 2014-2020.

Nowa droga łączy S19 Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z DW 833 na północ od Kraśnika i ma odciążyć przebiegającą przez środek miasta ulicę Urzędowską.

Podczas uroczystego otwarcia marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (PiS) wyraził nadzieję, że dzięki inwestycji zmniejszy się liczba wypadków.

„Odcinek starej drogi nr 833, która biegła przed obydwie części Kraśnika była najniebezpieczniejszą drogą w wojewódzkie lubelskim. Ulica Urzędowska miała miano drogi, gdzie ciągle są kolizje, stłuczki, wypadki, w tym i wypadki śmiertelne” – powiedział Stawiarski.

Następnie zwrócił uwagę na spodziewane korzyści gospodarcze. „Połączenie DW 833 z S19 Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego powoduje, że całe zagłębie owocowe w powiatach opolskim i kraśnickim będzie mogło w sposób bardzo cywilizowany i szybki wywozić swoje produkty na całą Polskę i Europę” – podkreślił marszałek.

Stawiarski powiedział, że budowa nowych dróg w regionie przyczyni się do uprzemysłowienia terenów rolniczych. „Jeśli będzie dojazd drogami o odpowiednich parametrach, to i przyjdą inwestorzy” – dodał.

„To bardzo ważna inwestycja” – podkreślił burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk (PO). Dodał, że otwarcie nowo wybudowanej drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, a także stanowić będzie pewnego rodzaju „okno na świat”.

„Przebiega obok terenów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że przyczyni się ona do tego, że Kraśnik stanie się bardziej atrakcyjny dla inwestorów zewnętrznych” – powiedział Wilk.

W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie PiS Kazimierz Choma i Sylwester Tułajew, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, wicemarszałek Michał Mulawa, członek zarządu województwa Zdzisław Szwed, starosta kraśnicki Andrzej Rolla oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.

Po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach odbyło się poświęcenie drogi, a następnie goście przecięli wstęgę.

Trasa będąca częścią DW 833 została udostępniona kierowcom w piątek. Roboty budowlane trwały od sierpnia 2020 r.

Jak poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w ramach inwestycji zostało wybudowanych i przebudowanych 10 skrzyżowań (w tym cztery o ruchu okrężnym i dwa z sygnalizacją świetlną). Ponadto na całej długości drogi głównej zostały wykonane drogi dojazdowe, które w nowej części obwodnicy służą także za ścieżki rowerowe. Samych ścieżek rowerowych i chodników wybudowano ponad 2 km; znajdują się one na ul. Urzędowskiej. Wzdłuż trasy zostało wykonane energooszczędne oświetlenie dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Wybudowano także nowe odwodnienie.

Wykonawcą jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza. Nadzór inżynieryjny prowadziła firma Safage S.A.S.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top