News

Mielec: kiedy i gdzie składać wniosek o dodatek węglowy?

mielec dodatek węglowy wniosek gdzie kiedy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Na terenie Miasta Mielec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mielcu Dział Świadczeń Rodzinnych.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)

Kwota dodatku: to 3000 zł – przyznawana jednorazowo.

Termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14)
  • lub wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie Ośrodka.

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Na chwilę obecną nie ma opublikowanego ww. rozporządzenia.

W chwili jego publikacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu rozpocznie przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy.

źródło: UM Mielec

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top