Inwestycje

Mielec: powstanie przejście dla pieszych przez tory kolejowe

mielec tory kolejowe przejście dla pieszych rower
fot. UM Mielec

Mielec. Urząd Miejski w Mielcu zwrócił się z pismem skierowanym do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o rozważenie możliwości wybudowania przejścia dla pieszych i rowerzystów w poziomie szyn w ciągu ulic Kosmonautów i Orlej, które ułatwiły by komunikację z ulicą Sienkiewicza, gdzie m.in. zlokalizowane są przystanki komunikacji autobusowej.

Potrzeba realizacji takiej inwestycji stała się zasadna w związku z niedawną likwidacją przejazdów kolejowych na ulicy Orlej i na ulicy Kosmonautów, co spowodowane zostało trwającą rewitalizacją linii kolejowej nr 25 (Łódź Kaliska – Dębica) i budową wiaduktu nad ulicą Sienkiewicza i nad torami kolejowymi.

Przejście dla pieszych: czy potrzebne?

W rejonie ulicy Orlej mamy do czynienia z intensywnie rozwijającą się zabudową jednorodzinną, a co za tym idzie mieszkańcy, a w szczególności dzieci i młodzież będą potrzebować dostępu do komunikacji pieszej i rowerowej w kierunku centrum miasta oraz do przystanków MKS przy ul. Sienkiewicza.

W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Mielcu, PKP PLK – Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy poinformował, że po wnikliwej analizie iloczynów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych jak też obserwując trendy tworzących się zabudowań mieszkalnych w obrębie likwidowanych przejazdów, konieczność utworzenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Orlej uznana została za zasadną.

W związku z powyższym rozpoczęto prace projektowe oraz wszczęto niezbędne postępowania administracyjne dla realizacji powyższych prac.

źródło: UM Mielec

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top