News

Mieszkańcy Rzeszowa mają wpływ na jego zagospodarowanie przestrzenne

zagospodarowanie przestrzenne rzeszów

Rzeszów. Miasto rozpatrzyło uwagi mieszkańców w sprawie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa.

Projekt przygotowany przez pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa został zaprezentowany wiosną tego roku.

Później odbyły się spotkania z mieszkańcami, którzy zgłaszali swoje uwagi. Większość z nich dotyczyło zieleni krajobrazowej.

Najwięcej uwag wpłynęło od mieszkańców takich osiedli jak Budziwój, Przybyszówka, Bzianka i Słocina, których tereny zostały wyznaczone jako zieleń krajobrazowa, co wielu z nich mogło np. uniemożliwić budowę domu na własnej działce.

Blisko 75 procent uwag rozpatrzono pozytywnie. Na tych terenach w nowym studium zostanie dopuszczona możliwość zabudowy jednorodzinnej – przekazał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Część uwag dotyczących terenów zieleni krajobrazowej nie została rozpatrzona pozytywnie. Dotyczy to terenów nad Wisłokiem oraz w sąsiedztwie innych rzek i potoków.

Wśród innych uwag, które nie zostały uwzględnione, znalazły się m.in. te, które dotyczą przebiegu przyszłych dróg.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top