Inwestycje

Mieszkańcy Trzcinicy są zabezpieczeni. Wybudowano wały przeciwpowodziowe

trzcinica wał przeciwpowodziowy
fot. J. Jaracz

Trzcinica. Zakończyła się budowa liczącego 1,47 km lewego wału rzeki Ropa oraz wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Trzcinicy (pow. jasielski).

Inwestycja zabezpieczy przed powodzią mieszkańców, a także m.in. linię kolejową Jasło-Stróże, skansen archeologiczny i oczyszczalnię ścieków.

W piątek po południu w miejscowości Osobnica odbył się briefing prasowy w związku z zakończeniem przez Rzeszowskie Wody Polskie realizacji budowy lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w tej miejscowości. Ma to poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców powiatu jasielskiego. Inwestycja ta jest przedłużeniem istniejącego już lewego wału rzeki Ropa, którego realizacja została ukończona w 2018 r.

Obecny na briefingu zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Wojciech Skowyrski ogłosił mieszkańcom – jak zaznaczył – „z wielką radością, że są bezpieczni”.

Przypomniał, że obowiązkiem Wód Polskich jest ochrona mieszkańców przed powodzią, ale i przed suszą. Zwrócił uwagę, że wały przeciwpowodziowe są niezwykle istotnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

„Ale to musi być taki kompleksowy system: wały, retencja, oczyszczanie koryt rzek, żeby było to zabezpieczenie” – zaznaczył Skowyrski.

Zwrócił też uwagę na – jak ocenił – ciekawy i mądry sposób, w jaki zostały zaprojektowane wały na Ropie w Osobnicy.

„One nie naśladują kształtu rzeki, tylko one dają możliwość rozlania się tej wodzie. To oczywiście bardzo cieszy ekologów, którzy zawsze podkreślali, że chcieliby, aby rzeka miała miejsce. I tutaj Ropa ma miejsce. Ponieważ to jest rzeka podgórska i ona błyskawicznie wzbiera, więc takie tereny są niezwykle istotne” – wskazał Skowyrski.

Poinformował jednocześnie o planach kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Podkarpaciu, na co Wody Polskie przeznaczą – jak mówił – „duże środki”.

„W tej chwili w grze są ponad 220 mln (zł), które przeznaczamy na te prace. Ale jednocześnie bardzo ważne dla nas jest to, żeby pogodzić to wykonanie wału jednocześnie z retencją” – podkreślił.

Wskazał na zbiornik Kąty-Myscowa, który od wielu lat był omawiany i planowany. Przekazał, że w przyszłym roku ruszy już wykonywanie projektu budowlanego. Zaznaczył, że są na to środki w budżecie państwa, w tzw. planie wieloletnim.

„Niezwykle trudny czas teraz przed nami. Ponieważ jeżeli mamy taką rzekę jak Wisłoka, która potrafi mieć praktycznie minimalny przepływ to dzięki temu zbiornikowi będziemy gwarantować przepływ na przekroju Jasła na poziomie powyżej 2,5 metra sześć. na sekundę. To jest przepływ, który zapewni życie biologiczne” – zapewnił Skowyrski.

Wspomniał też o projekcie koncepcyjnym dotyczącym retencji, finansowanym z pieniędzy Banku Światowego. Zwracając się do lokalnych samorządowców zaprosił ich do współpracy w wyznaczeniu miejsc mikro i małej retencji.

Zakończona właśnie inwestycja dotyczy budowy liczącego 1,47 km długości lewego wału rzeki Ropa oraz budowy wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Trzcinicy.

Ponadto inwestycja objęła też wykonanie infrastruktury towarzyszącej: przepustów wałowych, drogi eksploatacyjnej, wylotu służącego odprowadzeniu do rzeki Ropa wód opadowo-roztopowych z terenu wokół oczyszczalni. Przebudowana została także kolidująca infrastruktura techniczna, w tym m.in. linie energetyczne.

Wykonana inwestycja zabezpieczy przed wystąpieniem powodzi na obszarze miejscowości Trzcinica wraz z przysiółkami „Tarchów” i „Topoliny”. Ochroni też m.in. linię kolejową Jasło-Stróże, drogę krajową nr 28 Jasło-Gorlice, obiekty muzealne i budynki administracyjne skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” oraz oczyszczalnię ścieków w Trzcinicy.

Inwestycja ta jest przedłużeniem istniejącego już lewego wału rzeki Ropa, którego realizacja została ukończona w 2018 r. Pozwoliło to na domknięcie doliny, a tym samym na kompleksową ochronę terenów położonych wzdłuż lewego brzegu rzeki Ropa.

Całkowita wartość inwestycji to 10,3 mln zł, w tym wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 9,3 mln zł.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm, w skład którego weszły: lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie spółka z o.o., partner konsorcjum: Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „Wodnik” Krzysztof Barzyk w Bączalu Górnym.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top