Biznes

ML System ze stratą za I kwartał 2022

ml system wyniki 2022

Obecna wartość portfela zamówień ML System jest rekordowa i wynosi 120 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała 2,8 mln zł straty netto.

Portfel zamówień w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to szkła z powłoką kwantową QGlass.

ML System w I kwartale 2022 r. wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 109 proc. Wynik EBITDA wyniósł 5,3 mln zł, czyli o 112 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

W I kwartale 2022 r. ML System osiągnął 3,5 mln zł przychodów z kontraktów zagranicznych, co stanowi 6,5 proc. sprzedaży ogółem w tym okresie.

W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała stratę netto na poziomie 2,8 mln zł. ML System podał, że spowodowane to było sytuacją na rynku cen surowców, materiałów i podwykonawstwa oraz zwiększonymi kosztami pracy (wzrost zatrudnienia związany z rozwojem spółki o ponad 100 osób rok do roku).

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top