Biznes

Mocno rośnie liczba udzielonych kredytów ratalnych, a spada kredytów mieszkaniowych

kredyt ratalny mieszkaniowy hipoteczny karta

Kredyty/BIK. Liczba udzielonych w lutym kredytów ratalnych wzrosła o 101,3 proc. wobec lutego 2022 r.; w tym czasie wydano o 33,2 proc. więcej kart kredytowych.

Tak poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej (BIK) . Liczba kredytów mieszkaniowych spadła zaś o 55,2 proc. – dodano.

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało w czwartek, że w lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+101,3 proc.), kart kredytowych (+33,2 proc.) oraz kredytów gotówkowych (+5,4 proc.). Spadek o (-55,2 proc.) odnotowały kredyty mieszkaniowe. W raporcie dodano, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (+34,5 proc.), kredytów ratalnych (+11,8 proc.), kredytów gotówkowych (+5,7 proc.), a o 57,2 proc. spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

„W okresie styczeń – luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały jedynie kredyty mieszkaniowe (-59,4 proc., -61,4 proc.)” – wskazano w opracowaniu. Zaznaczono, że w pozostałych trzech rodzajach produktów wystąpiły dodatnie dynamiki w obu ujęciach liczbowym i wartościowym: w kredytach ratalnych (+81,9 proc., +7,1 proc.), kartach kredytowych (+35,2 proc., +41,0 proc.), kredytach gotówkowych (+8,9 proc., +10,2 proc.).

„Gdy posłużymy się ujęciem realnym, uwzględniającym inflację, to dynamika wzrostu wartości kredytów gotówkowych wypada gorzej, a wręcz jest ujemna na poziomie ok. -11 proc.. Pozytywnym zjawiskiem jest więc jedynie wzrost liczby udzielonych kredytów gotówkowych” – podano w raporcie.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę na kredyty gotówkowe zaciągane na kwotę powyżej 50 tys. zł, w których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2023 r. wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki wzrostu zarówno w ujęciu liczbowym (+14,4 proc.), jak i wartościowym (+16,8 proc.).

„Obecnie kredyty pow. 50 tys. zł odpowiadają za 12 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń – luty br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (48,6 proc.) łącznej wartości sprzedaży” – stwierdził główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski, cytowany w informacji. Jak dodał, wiąże się to z konsolidacją kredytów, która odpowiada już za 50 proc. akcji kredytowej. „24 proc. wartości udzielonych kredytów gotówkowych to drugi i kolejny kredyt” – zaznaczył.

Rogowski zwrócił również uwagę, że w okresie styczeń – luty najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęły kredyty ratalne do 1 tys. zł (+103,1 proc.). Jeszcze bardziej „spektakularne” odczyty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, odnotowując wzrost o 201,3 proc.

W raporcie wskazano, że dla kredytów gotówkowych średnia wartość zaciągniętego w lutym 2023 r. kredytu to 22 tys. 34 zł – to wzrost o 0,3 proc. w stosunku do lutego 2022 r. Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w lutym 2023 r. wyniosła 2252 zł i jest ona niższa niż w lutym rok temu o 44,5 proc.

Według danych BIK jakość portfela kredytów ratalnych od kilku lat utrzymuje się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości. „Bieżący – lutowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych był na poziomie 2,09 proc. Kilkukrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się natomiast kredyty gotówkowe. Lutowy odczyt Indeksu Jakości dla kredytów gotówkowych wyniósł 5,12 proc” – podano. „W porównaniu do lutego 2022 r. wartość Indeksu Jakości kredytów gotówkowych pogorszyła się (wzrosła) o 1,44 pkt. proc. najwięcej ze wszystkich produktów. W ujęciu miesięcznym nastąpiła niewielka poprawa wartości Indeksu” – ocenił główny analityk BIK.

Jego zdaniem na pozytywną ocenę zasługuje nadal niski, bezpieczny odczyt Indeksu dla kredytów ratalnych.

„Co prawda, w okresie 12-miesięcznym wartość Indeksu pogorszyła się (wrosła) o 0,96 p.p. to i tak nadal znajduje się na bezpiecznym poziomie, co wynika z faktu zaciągania kredytów ratalnych przez klientów o wysokiej wiarygodności kredytowej i pozytywnej historii kredytowej” – stwierdził Rogowski.

Według BIK w lutym 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 331,72 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 4,5 proc. „W ujęciu liczbowym wynik był bardzo słaby, bowiem banki udzieliły tylko 6 778 kredytów. W ujęciu wartościowym banki udzieliły w lutym kredytów mieszkaniowych o wartości 2,248 mld zł. W porównaniu do lutego 2021 jest to o 63 proc. niższa wartość” – podał główny analityk BIK.

Z raportu wynika, że miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lutym br. wyniósł 1,62 proc. Od lutego 2022 r. do lutego 2023 r. jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+1,00 p.p.).

BIK poinformował również, że w lutym 2023 r. banki wydały 51 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 414 mln zł. „Limity kartowe są po kredytach gotówkowych drugim najbardziej ryzykownym produktem kredytowym. Wartość Indeksu Jakości w lutym wyniosła 4,17 proc. W ujęciu rocznym wartość Indeksu pogorszyła się – wzrosła o (+1,03 p.p.) i jest to oprócz kredytów gotówkowych najwyższy wzrost ze wszystkich Indeksów produktowych” – zauważył Rogowski.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top