Inwestycje

Most w Godowej pod Strzyżowem oddany do użytku

most godowa
fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Godowa/Most. Kolejna inwestycja drogowa na Podkarpaciu została oddana do użytku kierowców.

To most w Godowej pod Strzyżowem, który powstał w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. W otwarciu mostu udział wziął wicemarszałek Piotr Pilch.

W ramach zadania wybudowano most oraz fragment drogi z poboczem i ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycję o wartości ponad 6,7 mln złotych wykonała spółka REMOST, pod nadzorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie było realizowane od marca zeszłego roku.

W ostatnim czasie na terenie gminy Strzyżów, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu samorządu województwa zrealizował także inwestycję polegającą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa o wartości przekraczającej 7,8 mln złotych. Zadanie było realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach tego programu województwo podkarpackie otrzymało od Prezesa Rady Ministrów 100 mln złotych na realizację 26 zadań wyłonionych w wyniku inwentaryzacji szkód w infrastrukturze podkarpackich dróg wojewódzkich, będących skutkiem powodzi z czerwca 2020 roku.

Programem objęto 23 zadania o charakterze przebudowy dróg, o łącznej wartości ponad 77 mln złotych oraz 3 zadania o charakterze rozbudowy, jak likwidacja osuwisk, o łącznej wartości 22 mln złotych.

W powiecie strzyżowskim w 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego planuje przeprowadzić jeszcze jedną inwestycję polegającą na budowie mostu na Potoku Bonarowskim w Żyznowie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 989.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top