Inwestycje

Na budowanym odcinku S19 Miejsce Piastowe-Dukla powstaje estakada [zdjęcia]

s19 miejsce piastowe dukla
fot. GDDKiA

Na S19 Miejsce Piastowe-Dukla, w miejscowości Zboiska, powstaje estakada, która budowana jest w technologii betonowania nawisowego.

Na obiekcie kończy się montaż wózków do betonowania, za pomocą których wykonywane będą pierwsze segmenty – poinformowała GDDKiA.

s19 miejsce piastowe dukla

fot. GDDKiA

s19 miejsce piastowe dukla

fot. GDDKiA

s19 miejsce piastowe dukla

fot. GDDKiA

Budowa S19 Miejsce Piastowe – Dukla: zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R).

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych.

Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.

Odcinek realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. W związku z tym, już na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka – Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top