Inwestycje

Na budowie odcinka S19 Rzeszów-Babica trwają badania inklinometryczne

badania inklinometryczne s19
fot. GDDKiA

S19. Na budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica prowadzone są badania inklinometryczne służące do monitoringu geotechnicznego.

W tym celu wykorzystuje się inklinometr czyli przyrząd stosowany do badania kąta wychylenia danego przedmiotu względem pionu. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej wszechstronnych urządzeń stosowanych do monitorowania geomechaniki.

Pomiary inklinometryczne należą do podstawowej metody pomiarów i wywodzą się z monitoringu osuwisk. Głównym argumentem przemawiającym za tymi metodami jest możliwość monitoringu przemieszczeń poziomych nie tylko na powierzchni terenu, lecz również wgłębnie w częściach niedostępnych dla pomiarów geodezyjnych, co daje możliwość prowadzenia bezpiecznie prac budowlanych.

Do tej pory na budowie odcinka S19 Rzeszów Południe–Babica stosowane były inklinometry pionowe. Służyły one do monitoringu wgłębnego osuwisk i stateczności skarp.

Na czym polega badanie inklinometryczne

Do badań inklinometrycznych wykorzystuje się specjalnie przygotowane kolumny inklinometryczne. Przygotowanie takiej kolumny polega na wierceniu otworu pionowego w głębi gruntu, do którego wprowadza się rurę z tworzywa sztucznego. Rdzeń gruntu wydrążony w trakcie wiercenia otworu bada się w celu określenia powierzchni poślizgu czyli powierzchni, po której mogą przemieszczać się masy ziemne.

badania inklinometryczne geomechanika

GDDKiA

W celu wykonania pomiaru, do przygotowanej kolumny wprowadza się sondę badawczą (manualną). Na podstawie pomiaru odchylenia sondy od pionu określa się (po przeprowadzeniu obliczeń) wielkość przemieszczeń mas ziemnych na danej głębokości.

Regularne przeprowadzane badania inklinometryczne umożliwiają dokładne śledzenie (monitoring) występujących przemieszczeń mas ziemnych w głębi gruntu.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top