Inwestycje

Na odcinku S19 Miejsce Piastowe-Dukla powstanie staw kompensacyjny

s19 miejsce piastowe dukla
Grafika GDDKiA

S19/Miejsce Piastowe-Dukla. Stawy kompensacyjne to sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane w celu zrekompensowania obszarów naturalnych utraconych w wyniku zagospodarowania terenu.

Taki staw powstanie na odcinku drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla.

Ze względu na szereg prac wykonywanych przy ciekach i obszarach zajmowanych przez płazy i gady w ramach kompensacji zajętych obszarów siedlisk i żerowisk tych grup zwierząt zaplanowano założenie zbiornika kompensacyjnego.

Staw będzie się znajdować w km 74+314 po prawej stronie drogi. Zbiornik ma dno o powierzchni ok. 180 m2. Znaczną jego część zajmuje płycizna. Posiada nieregularny, wydłużony kształt oraz łagodne nachylenie skarp umożliwiające swobodną migrację zwierząt.

Wokół zbiornika posadzone zostaną wierzby iwa w celu zintegrowania zbiornika z otoczeniem i stworzenia kryjówek dla zwierząt.

s19 miejsce piastowe dukla

Grafika GDDKiA

Budowa S19 Miejsce Piastowe – Dukla: zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R).

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne.

Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.

Odcinek realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top