Inwestycje

Na Podkarpacie trafi ponad 2,2 mld euro. Na co zostaną wydane pieniądze?

fundusze europejskie 2021-2027 wydatki konkurs nabór
fot. A. Magda

Rzeszów. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP) – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

W ramach tego programu do regionu trafi ponad 2,2 mld euro.

Podkarpacie jest trzecim województwem w kraju, które ma już zatwierdzony program regionalny.

Ortyl nie krył zadowolenia, że program został tak szybko zatwierdzony przez KE. Dziękował wszystkim pracownikom oraz instytucjom zaangażowanych w prace nad programem.

„W tej chwili musimy bardzo szybko, intensywnie uruchomić ten program i ogłosić pierwsze nabory dla wykorzystania tych funduszy. Pierwszym sprawdzianem, czy dobrze wdrażamy ten program, będzie rok 2025, do kiedy musimy wydać już 12,5 proc. całej wartości programu” – dodał.

Marszałek woj. podkarpackiego zapowiedział, że w pierwszej połowie lutego 2023 r. odbędzie się posiedzenie nowego Komitetu Monitorującego FEP. Wówczas zostaną zatwierdzone pierwsze kryteria wyboru projektów. Zaraz po tym spotkaniu zostaną ogłoszone pierwsze nabory – dodał.

„Pierwsze konkursy, jakie zostaną uruchomione, będą związane ze wsparciem lokalnego rynku pracy, będą też sprawy związane ze środowiskiem, edukacją, e-usługami. Chcemy też wesprzeć przedsiębiorców ze strefy przygranicznej” – zapowiedział Władysław Ortyl.

Fundusze Programu zostaną przeznaczone na realizację następujących priorytetów:

Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka (EFRR)

Priorytet 2. Energia i środowisko (EFRR)

Priorytet 3. Mobilność miejska (EFRR)

Priorytet 4. Mobilność i łączność (EFRR)

Priorytet 5. Przyjazna Przestrzeń Społeczna (EFRR)

Priorytet 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie (EFRR)

Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+)

Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)

Priorytet 9. Pomoc techniczna (EFRR)

Priorytet 10. Pomoc techniczna (EFS+)

KE zgodziła się w negocjacjach z samorządem województwa podkarpackiego m.in. na przeznaczenie środków na infrastrukturę drogową w wysokości 149,5 mln euro. Jak relacjonował marszałek, udało się również uzgodnić możliwość wsparcia dotacyjnego dla MŚP na obszarach przygranicznych z Ukrainą oraz utrzymać możliwość realizacji projektów dotyczących niestandardowych, indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków na obszarach cennych przyrodniczo.

Budżet FEP wynosi ponad 2,2 mld euro. Negocjacje z KE były prowadzone od lipca do października br. Program składa się z dwóch funduszy – ponad 1,6 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 631 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Pieniądze z programu będą wydatkowane na realizację 10 priorytetów. Wśród nich są m.in.: konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, energia i środowisko, mobilność miejska, mobilność i łączność, przyjazna przestrzeń społeczna, rozwój zrównoważony terytorialnie. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na priorytety dotyczące energetyki, klimatu i środowiska.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top