Biznes

Na Podkarpaciu powstanie inkubator dla firm z Ukrainy. Ma wspierać ukraińskich przedsiębiorców

inkubator firma ukraina
fot. A. Magda

Ukraina/Inkubator. W Jasionce, w siedzibie RARR zostało podpisane porozumienie, którego celem jest stworzenie wyjątkowego inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców.

Porozumienie podpisało kilkanaście podmiotów z terenu Podkarpacia – samorządów, uczelni, instytucji okołobiznesowych – w tym Agencja Rozwoju Przemysłu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.

Pomysł powołania do życia otwartego inkubatora wyszedł od marszałka województwa Władysława Ortyla, jako forma wsparcia dla ukraińskich firm, których działalność została utrudniona lub przerwana z powodu toczącej się wojny. W spotkaniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Porozumienie podpisali przedstawiciele: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, HUGETECH, Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, spółki Inventur, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, i Lubaczowa.

Podkarpackie samorządy, instytucje okołobiznesowe oraz uczelnie, które podpisały porozumienie, zgodnie z jego założeniami, będą razem współpracować, wykorzystując swoją infrastrukturę biznesową na rzecz wzmocnienia oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz integracji gospodarki Polski i Ukrainy.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy będzie polegać przede wszystkim na zapewnieniu im dostępu do infrastruktury, np. przestrzeni do pracy, wsparcia w postaci pomocy ekspertów oraz do infrastruktury specjalistycznej, np. laboratoriów. Będzie to również doradztwo w zakresie możliwej pomocy publicznej, wsparcie w kontaktach z administracją – lokalną i centralną.

Warunki korzystania zostaną ustalone odrębnie pomiędzy właścicielem danej infrastruktury a przedsiębiorcą z Ukrainy.

Koordynatorem działań została zgodnie z porozumieniem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która będzie pośredniczyć pomiędzy ukraińskimi przedsiębiorcami a instytucjami i samorządami, które są uczestnikami porozumienia.

RARR, po zidentyfikowaniu potrzeb ukraińskich przedsiębiorców, będzie je przedstawiała partnerom porozumienia, a ci będą informować o możliwych formach wsparcia z ich strony.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top