News

Na Podkarpaciu przybywa 100-latków. Ilu pobiera świadczenie honorowe?

100 latek świadczenie honorowe

117 osób na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 117 świadczeń honorowych (Oddział ZUS w Jaśle – 33, Oddział w Rzeszowie  -84. Jeszcze w 2019 (maj) podkarpacki ZUS wypłacał to świadczenie 83 osobom a w sierpniu 2020 – 95.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio
i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury czy renty. Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty.

W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem,potwierdzającym datę urodzenia – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Prawie 5 tys. zł co miesiąc

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia
1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Świadczenie honorowe co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach.

Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r.,  świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto. Osoby, które ukończyły 100 lat, w ubiegłych latach, świadczenie otrzymują w wysokości wówczas obowiązującej – albowiem nie jest ono waloryzowane – dodaje rzecznik.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top